Ondersteuningsmateriaal

OPLEIDEN 2025

Opleiden 2025 is het project van de Federatie waarin opleiders, aios en wv-en worden ondersteund in het doorontwikkelen van de medisch specialistische vervolgopleidingen. Het project heeft opleidingsproducten ontwikkeld die helpen bij het vormgeven van interprofessioneel leren op de werkvloer en het integreren van discipline-overstijgende thema’s in de eigen opleiding. Centraal staan de thema’s netwerkgeneeskunde, samen beslissen, technologie en e-health en preventie. 

Sommige producten zijn bedoeld om direct door opleider en aios te worden gebruikt. Deze zijn herkenbaar in de lijn Opleiden en ontwikkelen. Het integreren van interprofessioneel opleiden en nieuwe thema’s in de opleiding vraagt vaak ook verandering in beleid rond zorg en opleiding. Dan zijn de producten bedoeld om verandertrajecten met opleidingsgroep, COC, RCOC, leerhuis of ander samenwerkingsverband te inspireren en stimuleren.

Direct naar materialen over: 
Opleiden 2025 | Nieuwe thema's in de opleiding integreren | Samen beslissen | Preventie | Technologische innovatie en e-health | Interprofessioneel opleiden | Integrale zorg | OpleidingenstructuurOnderwijsontwikkeling | De online Verandercoach

Nieuwe thema's in de opleiding integreren

Vanuit een visie op het continu doorontwikkelen van de medische vervolgopleidingen en levenslang leren van de medisch specialist kan je nu zelf aan de slag met nieuwe thema’s in de opleiding met behulp van:


Of kijk het webinar: Levenslang ontwikkelen en leren terug. Een van de webinars uit de reeks van Opleiden 2025. De webinars zijn te gebruiken voor discipline overstijgend onderwijs voor aios of als bij- en nascholing voor opleiders.

Bekijk ook

Samen beslissen

Ontwikkel en train jezelf in samen beslissen. Bekijk hier welke trainingen, materialen en andere hulpmiddelen hiervoor beschikbaar zijn die je daarbij kunnen helpen. Zowel in je werk als medisch specialist, als tijdens de opleiding. 

Medisch specialist achter een computer

Trainingsaanbod

Scherp je kennis over gespreksvoering en je communicatieve vaardigheden in samen beslissen verder aan en bekijk het actuele aanbod hieronder:

 • E-learning De kern van samen beslissen. Medisch specialisten, opleiders en aios kunnen nu gratis starten met deze praktische e-learning waarbij de focus ligt op reflectie aan de hand van realistische gespreksopnamen in een interprofessionele setting. Het pakket bestaat uit vijf modules met verschillende microlearnings van elk vijftien minuten, waardoor het gemakkelijk is om in te plannen. Voor de vijf modules in deze e-learning is accreditatie aangevraagd voor in totaal 6 punten bij ABAN. De e-learning wordt aangeboden via de Academie voor Medisch Specialisten. Direct aanmelden
 • Masterclass Opleiden in samen beslissen. Oefen als opleider, supervisor of lid van de opleidingsgroep met het gestructureerd geven van feedback, het ondersteunen van informeel leren en het gebruik van een beveiligd videofeedbacksysteem om de ontwikkeling van vaardigheden van a(n)ios en coassistenten goed te monitoren.
 • Upgradetraining Samen beslissen. Pas de geleerde theorie in de praktijk toe, krijg feedback via een videofeedbacksysteem en reflecteer op jouw ervaringen. Ook geschikt voor medisch specialisten die hun gespreksaanpak bij samen beslissen willen aanscherpen.
 • Inspiratiesessie Opleiden in samen beslissen. Ervaar aan de hand van praktische voorbeelden hoe je het proces van samen beslissen in jouw praktijk kunt inbedden en wat je zelf nog kunt leren op dit gebied.

Materialen

Rapporten

Vanuit het programma Uitkomstgerichte Zorg is er onderzoek gedaan naar de scholing en opleiding in samen beslissen. Bekijk hieronder het rapport Leren over samen beslissen - een impuls voor passende zorg. Hierin worden inzichten en adviezen gedeeld vanuit het programma. 

Videoserie - In gesprek over samen beslissen

In gesprek met medisch specialisten, gespecialiseerd verpleegkundigen en aios behandelen we verschillende vraagstukken over samen beslissen. Denk aan: Hoe belangrijk is de samenwerking tussen zorgprofessionals, hoe word je een goed rolmodel en beslissen we wel samen? Deze video’s zijn ontwikkeld in kader van Opleiden 2025
 
Bekijk de volledige playlist van deze serie (in totaal tien video’s).

video-play-button

Videoserie - Welke beelden heb jij over samen beslissen?

In de spreekkamer komen twee werelden samen. Die van de patiënt en die van de arts. In drie video's vertellen zij over de overtuigingen, angsten, wensen en ideeën die in de weg kunnen staan van een goed gesprek. De films geven stof tot nadenken en zijn een goed startpunt voor discussie. Deze video’s zijn ontwikkeld door de Federatie Medisch Specialisten en Patiëntenfederatie Nederland.

video-play-button

Preventie

Preventie draagt bij aan toegankelijke, innovatieve en betaalbare zorg en dus aan de beweging naar de juiste zorg op de juiste plek. Medisch specialisten spreken zich in het openbaar en in de spreekkamer uit over het belang van een gezonde leefstijl en bieden op het gebied van preventie concrete handvatten aan hun patiënten. In het kader van Opleiden 2025 ontwikkelde de Federatie:

 • De competentieset Leefstijlinterventies 
  Het bewijs voor de effectiviteit van leefstijlinterventies groeit. Leefstijl is een integraal onderdeel van de zorg en behandeling van de patiënt. Deze competentieset geeft handvatten om het onderwerp leefstijl een plaats te geven in de dagelijkse praktijk in de spreekkamer. Download de competentieset: Leefstijlinterventies
 • Online cursus Leefstijlinterventies in de praktijk
  Wil je meer weten over leefstijlinterventies en wil je die de volgende dag direct in praktijk kunnen brengen? Doe dan mee aan de online cursus Leefstijlinterventies in de praktijk van de Federatie Medisch Specialisten en E-Infuse. Gedurende vier weken krijg je inzicht in preventie, leefstijl en leefomgeving. Daarnaast leer je om interventies toe te passen die een positief effect kunnen hebben op het ziektebeloop van patiënten. Voor zowel medisch specialisten als aios. Geaccrediteerd door ABAN met 8 punten. Meer informatie en inschrijven via de DLO of direct via E-Infuse.
 • Het webinar Leefstijl, (niet) mijn pakkie-an
  Een dynamisch webinar met veel interactie en tips voor het gesprek over leefstijlinterventies in de spreekkamer. Kijk het webinar nu terug 

 

Meer preventie?

Bekijk ook

Technologische innovatie en e-health

Wil je als aios je profileren op het thema innovatie en e-health in je vervolgopleiding? En ben je op daarom op zoek naar praktische handvatten, of netwerken die zich bezighouden met innovatie en-health? Bekijk de themapagina Innovatie en e-health en ontdek welke praktische handvatten, trainingen, netwerken en bronnen hiervoor beschikbaar zijn en die je daarbij kunnen helpen. Daarnaast ontwikkelde de Federatie samen met De Jonge Specialist in het kader van Opleiden 2025:

 • De competentieset Technologische innovatie
  Technologische ontwikkelingen hebben hun invloed op de gezondheidszorg en op het dagelijks werk van de medisch specialist. De werkwijze van de medisch specialist verandert in een steeds rapper tempo. Onderdeel van de competenties van de medisch specialist is het kunnen omgaan met technologische ontwikkelingen en het gebruik maken van deze ontwikkelingen in het vakgebied. De competentieset geeft daar vorm aan. Download de competentieset: Technologische innovatie

Meer innovatie en e-health?

•    Bekijk onze themapagina over innovatie of digitale zorg.

Bekijk ook

•    Het interview: Aios moeten al vroegtijdig met technologische innovaties leren omgaan  
 

Interprofessioneel opleiden

Steeds vaker wordt een patiënt door verschillende zorgprofessionals tegelijkertijd of direct opeenvolgend behandeld. Denk aan een huisarts, een spoedeisende hulp arts, de chirurg en de verpleegkundige en specialist ouderengeneeskunde of psycholoog. Om te zorgen dat de zorg goed op elkaar is afgestemd en blijft, is het nodig dat deze zorgprofessionals intra- en interprofessioneel samenwerken, zodat ze de juiste zorg op de juiste plek rondom de patiënt kunnen leveren in een netwerk. Opleiden 2025 ondersteunt het samenwerken en leren van zorgprofessionals door het ontwikkelen van verschillende materialen.


Webinars

Tijdens deze webinars gaan verschillende sprekers dieper in op hun eigen ervaringen, geven praktijkvoorbeelden en beantwoorden vragen van de deelnemers. De webinars over interprofessioneel opleiden zijn onder andere te gebruiken voor discipline overstijgend onderwijs voor aios of als bij- en nascholing voor opleiders.

De werkvormenbundel interprofessioneel opleiden in de zorg

Als we van de dokters van de toekomst verwachten dat ze de juiste zorg op de juiste plek leveren en zich bekwamen in netwerkgeneeskunde, dan moeten we aios nu op de werkvloer zoveel mogelijk in de gelegenheid stellen om met verschillende zorgprofessionals binnen en buiten de opleidingsinstelling samen te leren en te werken. Ter ondersteuning hiervan is er de werkvormenbundel.

Bekijk de werkvormenbundel van interprofessioneel opleiden in de zorg of download de werkvormenbundel als pdf.

Experimenten interprofessioneel opleiden

Opleiden 2025 ondersteunde zeven experimenten waarin bestaande initiatieven op het gebied van interprofessioneel opleiden werden uitvergroot en hiermee wordt in de praktijk ontdekt wat werkt en wat niet. De lessons learned worden vertaald naar handreikingen voor de medische vervolgopleidingen. Meer lezen over de experimenten

Daarnaast is er een overzicht van initiatieven rond interprofessioneel opleiden in verschillende ziekenhuizen beschikbaar.

Handreikingen en ander ondersteuningsmateriaal

Nynke Veltman


Meer weten over interprofessioneel opleiden?

Bekijk ook

Integrale zorg

Ontwikkel en train jezelf in integrale zorg voor mensen met lichamelijke en psychische aandoeningen. Bekijk hier welke trainingen, materialen en andere hulpmiddelen hiervoor beschikbaar zijn die je daarbij kunnen helpen. Zowel in je werk als medisch specialist, als tijdens de opleiding.

Medisch specialist achter een computer

Trainingsaanbod

Scherp je kennis over integrale zorg verder aan en bekijk het actuele trainingsaanbod hieronder: 

 • E-learning Integrale zorg. Voor alle aios die hun basiskennis- en vaardigheden willen aanscherpen op het gebied van integrale zorg is er de kosteloze e-learning integrale zorg voor mensen met lichamelijke en psychische aandoeningen. Deze e-learning is opgedeeld in verschillende inhoudelijke onderdelen en doorloop je in een tijdsbestek van in totaal vijf uur. Jouw leertraject is interactief en wordt bepaald door je eigen keuzes die je maakt als je de patiëntcasussen doorloopt. Ook maak je kennis met het thema aan de hand van videolectures ingesproken door verschillende specialisten. Denk daarbij aan een psychiater, een mdl-arts of een seh-arts. Daarnaast zul je geleerde kennis direct toepassen in een interprofessionele setting op de werkvloer. Direct aanmelden

Materialen

 • Integrale zorg in cijfers. Deze infographic geeft je inzicht in opvallende cijfers over comorbiditeit en multimorbiditeit in Nederland, de rol van sociale factoren hierin en de impact op de zorgkosten. 
 • Psycho-soma poster. Wil je het integraal benaderen van patiënten in je dagelijks handelen krijgen? Maak een print van deze psyche-soma poster en hang deze als geheugensteun op in je spreekkamer.
 • Videolecture: Acute integrale zorg. In deze videolecture vertelt seh-arts David Baden over integrale zorg op de spoedeisende hulp. Wat voor patiënten kom je hier tegen en wat zijn hun kenmerken? En hoe werk je interprofessioneel samen? 
video-play-button
 • Videolecture: Goede gespreksvoering bij functionele klachten. In deze videolecture geeft mdl-arts Joanna Kruimel tips over gesprekstechnieken en goede gespreksvoering. Pas jij deze technieken al toe?  
video-play-button
video-play-button

Opleidingenstructuur

Willen we de patiënt de best passende zorg in de toekomst blijven bieden, dan is een transformatie van de zorg noodzakelijk. Want de zorgvraag blijft stijgen en wordt steeds complexer. Technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Budgetten staan onder druk en we komen steeds vaker bedden en handen tekort. Wat vraagt dit van de nieuwe dokter en zijn opleiding? In het kader van Opleiden 2025 is er gewerkt aan een advies opleidingenstructuur, een contourennota beroepsprofiel voor de medisch specialist en eerder in het proces ook aan een schets voor een vernieuwde opleidingenstructuur.

Bekijk het advies opleidingenstructuur of download het advies als pdf.

Ook is er over dit onderwerp een webinar georganiseerd: Opleiden, het kan anders. Tijdens dit webinar zijn verschillende sprekers dieper ingegaan op hun eigen ervaringen, werden er praktijkvoorbeelden uitgewisseld en vragen van de deelnemers beantwoord. Dit webinar is onder andere te gebruiken voor discipline overstijgend onderwijs voor aios of als bij- en nascholing voor opleiders.

Meer over opleidingenstructuur?

Bekijk ook

Onderwijsontwikkeling

Opleiden 2025 stelt twee digitale onderwijssystemen ter beschikking aan de wetenschappelijke verenigingen.

Digitale leeromgeving

De digitale leeromgeving (DLO) is een online platform waar wetenschappelijke verenigingen, maar ook het Kennisinstituut en de Federatie digitaal onderwijs aanbieden. Inmiddels maken ruim 20 wetenschappelijke verenigingen gebruik van de DLO. De DLO wordt onder andere gebruikt voor landelijk onderwijs voor aios en voor bij- en nascholing van medisch specialisten.

Lees meer en inloggen

video-play-button

RemindoToets

Naast de DLO stelt de Federatie het online toetssysteem RemindoToets ter beschikking voor alle wetenschappelijke verenigingen die zelfstandig op landelijk niveau examineren. Opleiden 2025 ondersteunt de wetenschappelijke verenigingen ook bij het ontwikkelen van onderwijs en examens. Onder andere met de workshop Toetsontwikkeling voor RemindoToets. De eerst volgende startdatum is:
•    20 september Workshop Toetsontwikkeling voor RemindoToets

Meer DLO? 

Bekijk onze themapagina Digitale leeromgeving of neem contact op via opleiding@demedischspecialist.nl.

Bekijk ook

De online Verandercoach

Een nieuwe werkwijze implementeren op de werkvloer. De begeleiding van de opleiding anders organiseren. Samenwerken met verschillende zorgprofessionals binnen en buiten het ziekenhuis. Hoe pak je dit aan? Waar begin je? Ter ondersteuning van het tot stand komen een van structurele en praktische veranderaanpak binnen het medisch specialistische domein is er de Verandercoach. 

Start de Verandercoach
Gebruikersnaam: verandercoach
Wachtwoord: Federatie2025

Lees meer over de Verandercoach

Bekijk ook