Masterclass Opleiden in samen beslissen

Doelgroep
Opleider of supervisor
Accreditatie

4 punten voor medisch specialisten, ziekenhuisapothekers, klinisch fysici en klinisch chemici

Duur

2 dagdelen

Locatie

Omgeving Utrecht en online

Prijs

Het cursusgeld bedraagt € 550,- per deelnemer.

Voor opleiders, supervisors en leden opleidingsgroep

Samen beslissen is een proces waarin zorgprofessional en patiënt samen bespreken welke behandeling of zorg het beste bij de patiënt past. Hierbij worden alle opties, voor- en nadelen, voorkeuren en omstandigheden van de patiënt meegenomen. Als onderdeel van het thema Passende zorg wordt het belang van Samen beslissen steeds groter.

Masterclass 

De Masterclass Opleiden in Samen beslissen is speciaal voor stafleden die a(n)ios en en co-assistenten begeleiden bij het ontwikkelen van de professionele en communicatieve vaardigheden die nodig zijn bij Samen beslissen.

De Federatie Medisch Specialisten ontwikkelde deze masterclass in het kader van project Opleiden 2025 in samenwerking met het Erasmus MC.

Programma

Het programma van de masterclass bestaat uit één dagdeel training en een online terugkommoment met daartussen één tot twee maanden.

Het eerste dagdeel is fysiek en gericht op het delen van kennis, modellen, handreikingen en tools rond opleiden in Samen beslissen. Denk daarbij aan de handreiking Samen beslissen gesprekken observeren en aan de Observatietool en de Evaluatietool.

Tijdens het eerst dagdeel is er gelegenheid om te oefenen met het gestructureerd geven van feedback, het ondersteunen van informeel leren en het gebruik van een beveiligd videofeedbacksysteem om de ontwikkeling van vaardigheden van a(n)ios en co-assistenten goed te monitoren.
Na het eerste dagdeel kunnen deelnemers het geleerde – inclusief het videofeedbacksysteem – in de praktijk toepassen.

Eén of twee maanden na het eerste dagdeel vindt in onderling overleg een online terugkommoment plaats.

Deelnemers kunnen dan reflecteren op hun ervaringen en er vindt verdieping plaats aan de hand van meer complexe situaties en dilemma’s.

Bijzonderheden

 • 10 tot 15 deelnemers.
 • Doelgroep: opleiders, supervisors en leden van de opleidingsgroep die a(n)ios en co-assistenten begeleiden in Samen beslissen.
 • Tijdelijk lager cursusgeld door subsidie: De Academie ontvangt van de Federatie tijdelijk een tegemoetkoming in de kosten vanuit een subsidie van het programma Uitkomstgerichte Zorg. Dit betekent dat je gedurende de subsidieperiode tegen een lager cursusbedrag kunnen deelnemen; tot eind 2023 betaal je € 300 in plaats van € 550.
 • Deze training kan ook incompany gegeven worden. Neem contact met ons op voor meer informatie hierover. Ook hiervoor geldt tijdens de subsidieperiode een sterk gereduceerd tarief.

 

Duur

1 dagdeel op locatie omgeving Utrecht, met na één tot twee maanden een online terugkommoment.

Waarom kiezen voor onze Masterclass Opleiden in Samen beslissen?

 • Direct toepasbaar in de praktijk bij het begeleiden van a(n)ios en co-assistenten.
 • Volop ruimte voor inbreng van eigen casuïstiek en daarmee voor (dilemma’s in) de dagelijkse praktijk.
 • Intensieve interactie en individuele begeleiding dankzij een kleine cursusgroep met ondersteuning van trainingsacteurs om praktijksituaties na te bootsen.
 • De Academie voor medisch specialisten is gespecialiseerd aanbieder en kent de medische praktijk.


Na het volgen van de Masterclass

 • Ben je je bewust van de meerwaarde om impliciete kennis van en ervaringen met Samen beslissen met elkaar te delen.
 • Ben je je ervan bewust dat Samen beslissen een omslag in het denken en handelen betekent.
 • Heb je handvatten gekregen om a(n)ios en co-assistenten te begeleiden in het leerproces rond Samen beslissen.
 • Kun je gesprekken gerichter observeren en specifieke feedback geven op Samen beslissen.
 • Beschik je over praktische handvatten om Samen beslissen in te bedden in de werkzaamheden.
 • Heb je je eigen competenties ten aanzien van Samen beslissen kunnen aanscherpen.

Tip

Naast de Masterclass Samen Beslissen voor opleiders, supervisors en opleidingsgroepen biedt De Academie ook een de Upgradetraining Samen Beslissen aan voor a(n)ios.
Wanneer wordt gekozen voor een incompany variant kan het van grote meerwaarde om de Masterclass en Upgradetraining te integreren en het programma gezamenlijk te doorlopen.

Inschrijven

Inschrijven is het hele jaar door mogelijk. Als de opleiding al is gestart of vol is, word je op de wachtlijst geplaatst. Je krijgt bericht zodra er een nieuwe groep start.

Belangrijke informatie: Vanwege de groepsdynamiek geldt voor deze training dat wanneer je onverhoopt niet aanwezig kunt zijn op één of meerdere van de trainingsdagen, deze niet meer ingehaald kan/kunnen worden op een ander moment. Ben je daar alsjeblieft van bewust voordat je je inschrijft.

Direct inschrijven