Behoud vrije beroepskeuze

De Federatie staat voor het behoud van de vrije beroepskeuze voor alle medisch specialisten. Het afschaffen van de vrije beroepskeuze zal nauwelijks kostenefficiëntie of vermindering van productieprikkels opleveren. Daarbij leidt discussie over vrije beroepskeuze de aandacht af van de werkelijke problemen waar de zorg mee kampt zoals gebrek aan zorgpersoneel en tijd voor de patiënt. Zonder goede diagnose komt er geen goede oplossing voor alle uitdagingen waar de zorg voor staat. De Federatie pleit daarom voor uitgebreider onderzoek naar de effecten van een gedwongen dienstverband. 

De plannen van politieke partijen om medisch specialisten te dwingen tot werken in dienstverband zorgen voor onrust, juist nu er in de zorgsector grote behoefte is aan rust en vertrouwen. De vraag is ook welk probleem met deze maatregel wordt opgelost. Uit diverse onderzoeken blijkt dat het nauwelijks kostenefficiëntie of vermindering van productieprikkels zal opleveren. 

Zorg staat onder druk

De medisch-specialistische zorg in Nederland is van wereldklasse maar staat onder grote druk. De zorgvraag en zorgkosten nemen toe door de vergrijzing, technologische ontwikkelingen en een toenemend tekort aan ondersteunend personeel. Discussie over vrije beroepskeuze leidt volgens de Federatie dan ook de aandacht af van de werkelijke problemen waar de zorg mee kampt: arbeidsmarktproblematiek, gebrek aan personeel, gebrek aan tijd voor de patiënt door de administratielast, en het gevoelsmatige verlies aan autonomie van zorgprofessionals door verregaande bureaucratisering en bemoeienis van instituties en beleidsmakers. Tornen aan de vrije keuze betekent een enorme tijdsinvestering met negatieve effecten tot gevolg. Tijd die vervolgens niet aan de patiënt of het verbeteren van de zorg kan worden besteed. 

De plannen van politieke partijen om medisch specialisten te dwingen tot werken in dienstverband zorgen voor onrust, juist nu er in de zorgsector grote behoefte is aan rust en vertrouwen. De vraag is ook welk probleem met deze maatregel wordt opgelost. Uit diverse onderzoeken blijkt dat het nauwelijks kostenefficiëntie of vermindering van productieprikkels zal opleveren.

Zorg staat onder druk

De medisch-specialistische zorg in Nederland is van wereldklasse maar staat onder grote druk. De zorgvraag en zorgkosten nemen toe door de vergrijzing, technologische ontwikkelingen en een toenemend tekort aan ondersteunend personeel. Discussie over vrije beroepskeuze leidt volgens de Federatie dan ook de aandacht af van de werkelijke problemen waar de zorg mee kampt: arbeidsmarktproblematiek, gebrek aan personeel, gebrek aan tijd voor de patiënt door de administratielast, en het gevoelsmatige verlies aan autonomie van zorgprofessionals door verregaande bureaucratisering en bemoeienis van instituties en beleidsmakers. Tornen aan de vrije keuze betekent een enorme tijdsinvestering met negatieve effecten tot gevolg. Tijd die vervolgens niet aan de patiënt of het verbeteren van de zorg kan worden besteed.

Cijfers

Een medisch specialist kan in een algemeen ziekenhuis, een academisch ziekenhuis of in een instelling werken. In totaal werkt 70% van alle medisch specialisten in Nederland in dienstverband, 30% van de medisch specialisten is vrij beroepsbeoefenaar. Alle medisch specialisten die in een van de acht academische ziekenhuizen in Nederland werkzaam zijn, werken in dienstverband. In algemene ziekenhuizen geldt dat het merendeel van de medisch specialisten, 65%, vrijgevestigd is. 35% werkt in dienstverband van een algemeen ziekenhuis. Bekijk de factsheet Feiten en cijfers medisch-specialistische zorg.

Bekijk ook