Podcast 6: Bestuurbaarheid van de zorg

'Zou elk ziekenhuis of elke instelling een structuur van shared governance moeten inrichten?', vraagt Federatievoorzitter Peter Paul van Benthem in de podcast over bestuurbaarheid in de zorg. Hij spreekt met hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg Pauline Meurs, voorzitter van de raad van bestuur van het Zuyderland ziekenhuis David Jongen en longarts en voormalig MSB-voorzitter van het Amphia Remco Djamin. 'Hoe organiseer je dit en waar moet het aan voldoen?', vraagt Van Benthem. 

Pauline Meurs: ‘Je moet je niet vergissen hoeveel in onze samenleving er nog steeds gedacht wordt vanuit eenheid van beleid van boven naar beneden. Dat denkt de politiek en het kabinet.’ [..] ‘Als je met toezichthouders spreekt over het gedeelde model, dan zeggen ze "nee dat kan niet want dan word ik medebestuurder". Maar dat is misschien helemaal niet zo verkeerd. Als je maar goed weet te onderscheiden wie welke rol heeft. Maar er zit een soort natuurlijke neiging om steeds maar te denken; ja maar.' 

David Jongen zegt: ‘We hebben de dualiteit op alle niveaus in de organisatie doorgevoerd. Dat betekent dat overal een dokter en iemand van het ziekenhuis de processen en de organisatie aansturen en dus ook samen optrekken. Dat werkt echt fantastisch. En de bestuurbaarheid neemt toe, want je hebt samen de strategie bepaald.’  

Pauline Meurs vult aan: ‘Ik vind het altijd mooi bij shared governance dat iedereen zegt "bij gedeelde verantwoordelijkheid is niemand verantwoordelijk". Terwijl ik denk dat is helemaal niet waar. Die gedeelde verantwoordelijkheid leidt er juist toe dat je meer werk kunt verzetten. Want de kennis is meer verspreid in de maatschappij.’ 

Remco Djamin geeft aan dat bij shared governance de dokters goed verenigd moeten zijn. ‘Dat betekent ook dat je als dokter bereid moet zijn om breed te denken. Dus niet alleen over patiëntenzorg meedenken, maar ook over de ict, over geld en over kwaliteit en veiligheid.’ 

Meer luisteren?

Over de podcast

In de podcast Stem van de dokter gaan medisch specialisten met elkaar en andere deskundigen, zoals verpleegkundigen, patiënten en ziekenhuisbestuurders, in gesprek over belangrijke thema's binnen de zorg. Denk aan passende zorg, maatschappelijke rol van medisch specialisten, het tekort aan verpleegkundigen, de inhaalzorg en meer.

Beluister onze podcast ook op Spotify of iTunes.
 

Zoektermen boosten
podcast