Podcast Stem van de dokter

de podcast van de Federatie Medisch Specialisten

In deze podcast gaan medisch specialisten met elkaar en andere deskundigen, zoals verpleegkundigen, patiënten en ziekenhuisbestuurders, in gesprek over belangrijke thema's binnen de zorg. Denk aan passende zorg, maatschappelijke rol van medisch specialisten, jonge medisch specialisten op de arbeidsmarkt, duurzaamheid, bestuurbaarheid in de zorg, praten over de dood en werkplezier.

Aflevering 4: Duurzaamheid in de zorg

De zorgsector is een enorm vervuilende sector. We zijn verantwoordelijk voor 7% van de CO2-uitstoot in Nederland. De urgentie om hier wat aan te doen is groot.

In deze podcast van de Federatie gaat kno-arts en Federatievoorzitter Peter Paul van Benthem in gesprek met Nicole Hunfeld, ziekenhuisapotheker en projectleider van de Groene IC, Evelyn Brakema, huisarts in opleiding en voorzitter van de Groene Zorg Alliantie en Annemarie Leliveld, uroloog en bestuurslid van het landelijk netwerk van de Groene OK. En Sanne Jansen, uroloog, oud bestuurslid van De Jonge Specialist en medeoprichter van De Groene Uroloog belt in met advies. Wat motiveert hen om zich elke dag weer hard te maken voor duurzaamheid in de zorg? Wat hebben de groene initiatieven waar zij bij betrokken zijn bereikt? En wat kun je als medisch specialist zelf doen? Dit en meer in deze aflevering van de Stem van dokter, de podcast van de Federatie Medisch Specialisten. 

Luister de podcast over duurzaamheid in de zorg op Spotify of iTunes.

 

Aflevering 3: Maatschappelijk betrokken medisch specialisten

Kno-arts en Federatievoorzitter Peter Paul van Benthem gaat met longarts Wanda de Kanter en internist Robin Peeters in gesprek over hun acties en initiatieven buiten het ziekenhuis. Maakt je dit uiteindelijk tot een betere medisch specialist? Zou elke medisch specialist dit moeten doen? En wat heeft een patiënt aan een maatschappelijk betrokken medisch specialist?

Wanda de Kanter is ruim 30 jaar longarts en zij zet zich al jarenlang actief in tegen roken. Internist Robin Peeters ging samen met onder andere huisarts Shakib Sana de markt op om in gesprek te gaan over het belang van vaccineren. Ook richtte hij de Vaccinatie Twijfeltelefoon op.

‘Steeds meer ging het me dagen dat een groot deel van mijn werk te voorkomen is', zegt De Kanter. ‘En als je dan zoveel mensen met longkanker en COPD hebt gezien en slechtnieuwsgesprekken met hen hebt gevoerd, dan ga je ook zien dat er een groot verschil is in gezondheid tussen hoog- en laagopgeleide mensen, de gezondheidskloof. Dat heeft mij uiteindelijk dat maatschappelijke bewustzijn gegeven.’

Voor Robin Peeters was het effect van de coronapandemie aanleiding om in actie te komen. ‘Ik kan me nog heel goed herinneren dat we als dokters vorig jaar een enorme druk ervaarden in het ziekenhuis', zegt Peeters. 'En op datzelfde moment keken we dagelijks naar het aantal prikken, omdat we wisten dat vaccineren ons uit de crisis ging helpen. Toen raakte ik in gesprek met huisartsen in Rotterdam die aangaven dat de vaccinatiegraad in bepaalde wijken veel lager was dan in andere wijken. Dat was het moment dat ik realiseerde hier moeten we iets mee, want het zijn juist de mensen uit de kwetsbare wijken die op de COVID-afdeling liggen.’ 

Luister de podcast over maatschappelijk betrokken medisch specialisten op Spotify of iTunes.

Aflevering 2: Jonge medisch specialisten op de arbeidsmarkt

Deze aflevering van de podcast Stem van de dokter gaat over jonge medisch specialisten die moeite hebben om een (vaste) baan te vinden. Hoe groot is dit probleem? Geldt dit voor alle specialismen? En moet de oudere generatie niet gewoon plaatsmaken voor de jongere generatie? 

Federatievoorzitter en kno-arts Peter Paul van Benthem gaat hierover in gesprek met chirurg Heleen Snijders, klinisch geriater i.o. Roos van der Zwan en met kno-arts en voorzitter van de specialisten coöperatie van het Franciscus Gasthuis en Vlietland Rose Marijn Teeuw. 'Ik raakte zo onzeker van alle afwijzingen. Dat ik dacht ik moet iets anders verzinnen, want anders ben ik over twee jaar nog aan het solliciteren’, vertelt Heleen Snijders. En ook Roos van der Zwan deelt haar persoonlijke ervaringen en de verhalen van andere jonge medisch specialisten (i.o.) om haar heen. ‘Voor een relatief jong vak als de geriatrie bestond dit probleem een aantal jaren geleden nog niet. Terwijl jonge geriaters nu problemen ondervinden bij het vinden van een (vaste) baan,’ constateert Roos. Voor kno-arts Rose Marijn Teeuw is dit probleem niet nieuw. En op haar werkplek in het Franciscus Gasthuis en Vlietland bekijken ze hoe ze ruimte kunnen maken voor jonge specialisten. ‘Wij hebben de harde regel binnen onze coöperatie pensioen is ook echt met pensioen,’ aldus Rose Marijn Teeuw.  

Luister de podcast over jonge medisch specialisten op de arbeidsmarkt op Spotify of iTunes.

Aflevering 1: Passende zorg

Kno-arts en Federatievoorzitter Peter Paul van Benthem bespreekt met anios chirurgie Emma Gertsen en gastro-intestinaal en oncologisch chirurg en Federatiebestuurder Jelle Ruurda wat passende zorg is. De politiek wil de stijgende zorgkosten oplossen door meer efficiëntie af te dwingen. In het coalitieakkoord staat: ‘passende zorg is de norm.’ Wat betekent dit? En wat betekent dit voor medisch specialisten?
Volgens Gertsen zou het streven van passende zorg moeten zijn dat het goed en toegankelijk is. Met haar promotieonderzoek laat ze zien wat zorgevaluatie kan betekenen voor de patiënt en wat het de maatschappij oplevert. Van Benthem vraagt zich af of passende zorg als verkapte bezuinigingsmaatregel wordt gebruikt. Volgens Ruurda is het aan de zorgprofessional en de patiënt om samen te beslissen wat passende zorg is. Hij benadrukt dat medisch specialisten niet de intentie hebben tot overbehandeling of overproductie.

Luister de podcast over passende zorg op Spotify of iTunes.

Luister alle afleveringen van onze podcasts op Spotify of iTunes.