Podcast 12: Patiëntveiligheid; ‘Wees open over wat er mis is gegaan’

De afgelopen jaren hebben we vooruitgang geboekt op het gebied van patiëntveiligheid in ziekenhuizen. Dat komt doordat we een cultuur van veiligheid hebben gestimuleerd, geïnvesteerd hebben in opleiding en technologie, en de juiste regels en procedures hebben ingevoerd. In de nieuwe aflevering van de podcast van de Federatie gaan Federatievoorzitter Piet-Hein Buiting en intensivist en co-host Ilse van Stijn in gesprek met longarts en expert patiëntveiligheid, Thomas Macken, over het belang van openheid bij dwalingen en wat je moet doen als het resultaat van de behandeling anders uitpakte dan verwacht.  

Longarts Thomas herinnert zich wat er gezegd werd tijdens zijn opleidingstijd tot arts, bij een gemiste diagnose: 'Hou dat maar stil, want de patiënt kan dat niet aan.' Ondanks de knikkende knieën ging hij toch naar de patiënt om eerlijk te vertellen wat er was gebeurd. Wat opvallend is, is dat patiënten en hun naasten buitengewoon mild reageren wanneer ze direct horen wat er is gebeurd, zonder enige schaamte van de zorgverlener en zonder verborgen details, vertelt Thomas Macken.  

Openheid over fouten biedt dokters en verpleegkundigen de kans om te leren en te groeien. Ilse van Stijn merkt op dat Thomas niet spreekt over 'fouten', maar eerder over 'missers', 'gemiste diagnoses' of 'dwalingen', waarbij dit laatste woord het beste de lading dekt. Het benadrukt namelijk dat er een goede intentie achter de handeling zat, maar dat het resultaat anders uitpakte dan verwacht. Deze mildere woorden weerspiegelt de juiste intentie, namelijk het geven van de beste zorg aan de patiënt. Dan wordt openheid eerder een steun voor zowel patiënt als arts dan een barrière.  
 
In de podcast wordt duidelijk dat patiëntveiligheid steeds serieuzer wordt genomen en als een apart vakgebied wordt beschouwd. Welke stappen moeten we gezamenlijk nemen om ervoor te zorgen dat zorg voor patiënten veilig blijft, ook in de toekomst?  

Shownote: Dossier KNMG Openheid na incidenten

Over de podcast

In de podcast Stem van de dokter gaan medisch specialisten met elkaar en andere deskundigen in gesprek over belangrijke thema's binnen de zorg. Beluister hier alle afleveringen van de podcast. Je vindt de podcast de Stem van de dokter ook op Spotify of Apple Podcasts.