Medische vervolgopleidingen

Dit is de plek voor informatie over de laatste ontwikkelingen, achtergronden en regelgeving op het gebied van de medisch-specialistische vervolgopleidingen voor iedereen die zich met opleiden bezighoudt.

Voor opleiders, aios, onderwijskundigen en iedereen die betrokken is bij de medische vervolgopleidingen verschijnt een paar keer per jaar een nieuwsbrief. Lees de laatste nieuwsbrief of schrijf je in.
Een illustratie van de opleidingenstructuur