Kwaliteit opleiding en opleider

Aan een medische vervolgopleiding worden zeer strenge eisen gesteld om de kwaliteit van de opleiding, de opleidingsinstelling én opleiders te waarborgen en steeds te verbeteren. Er geldt dan ook strikte regelgeving ten aanzien van de opleiding. Zo zijn opleidingsvisitaties verplicht en daarnaast hanteren opleidingen en instellingen een systeem van periodieke interne kwaliteitsbeoordeling.
dialoog