Organisatie

De Federatie Medisch Specialisten is er voor en door medisch specialisten. De inbreng van medisch specialisten is essentieel. Dit gebeurt via raden waar medisch specialisten zitting in hebben. Elke medisch specialist in een raad vertegenwoordigt een wetenschappelijke vereniging en dus specialisme. Via deze raden maken de wetenschappelijke verenigingen gezamenlijk beleid over de medisch specialistische zorg.  

Lees meer over deze raden en de specifieke beleidsthema’s.

Bestuur

Elke raad wordt geleid door een specifiek bestuurslid van de Federatie. Het bestuur van de Federatie bestaat uit zes medisch specialisten: een voorzitter en vijf bestuursleden met ieder hun eigen aandachtsgebied. Zij worden gecontroleerd door de Algemene Vergadering, die bestaat uit de voorzitters van de 32 wetenschappelijke verenigingen die de Federatie vormen. 
 
Lees meer over onze bestuursleden en hun portefeuilles.

Federatiebureau 

Het Federatiebureau voert het beleid van de Federatie uit onder leiding van de directie. Dagelijks zetten circa 160 gedreven en betrokken medewerkers van het Federatiebureau zich in om ervoor te zorgen dat medisch specialisten kunnen doen wat ze willen doen: de beste zorg ter wereld leveren.  
 
Lees meer over onze afdelingen en onze medewerkers.

Samenwerkingsverbanden

Om onze missie en visie te realiseren, is samenwerking cruciaal. Naast medisch specialisten en de wetenschappelijke verenigingen, werkt de Federatie zeer nauw samen met een aantal organisaties in het zorgveld. Denk hierbij aan de KNMG, LAD, NVZ en NFU, IGJ, Patiëntenfederatie Nederland en het ministerie van VWS. Daarnaast participeren we in diverse programma’s en platforms. 
 
Lees meer over onze samenwerking met andere organisaties.

Statuten

Raadpleeg de statuten van de Federatie.