Raden van de Federatie

De Federatie is er voor en door medisch specialisten. De inbreng van medisch specialisten is essentieel. Dit gebeurt via raden waar medisch specialisten zitting in hebben. Elke medisch specialist in een raad vertegenwoordigt een wetenschappelijke vereniging en dus specialisme. Via deze raden maken de wetenschappelijke verenigingen gezamenlijk beleid over de medisch-specialistische zorg. 

Er zijn vier raden:
  • De raad Beroepsbelangen maakt beleid ten behoeve van de positie, organisatie en financiering van medisch specialisten. Positionering, arbeidsvoorwaarden en cao-onderhandelingen, gezond en veilig werken, en registratie en declaratie zijn belangrijke speerpunten.
  • De raad Kwaliteit maakt beleid op het terrein van kwaliteit van de medisch-specialistische zorg. Innovatie en zorgevaluatie, een optimale medisch-specialistische (vervolg)opleiding, continue na- en bijscholing en continue reflectie op het eigen functioneren zijn de uitgangspunten voor het kwaliteitsbeleid medisch specialisten.
  • De raad Opleiding zet zich in om de kwaliteit van de vervolgopleiding te versterken en ontwikkelt beleid waarmee opleiders ondersteund en gepositioneerd worden.
  • De raad Wetenschap en Innovatie ontwikkelt beleid voor optimaal wetenschappelijk onderzoek, en wil de rol van de medisch specialist als onderzoeker beter vervullen en zichtbaar maken.