Cao

De Landelijke vereniging voor Artsen in Dienstverband (LAD) voert namens de Federatie Medisch Specialisten de onderhandelingen uit voor verschillende cao’s. Voor medisch specialisten zijn arbeidsvoorwaarden verankerd in de AMS, de Cao UMC en de Cao GGZ.

Onderhandelaars in dienst van de LAD en de Federatie bereiden de onderhandelingen voor. Daarvoor volgen we de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt op de voet, zodat we de belangen van medisch specialisten in dienstverband en aiossen zo goed mogelijk kunnen behartigen. Het gaat hierbij om zaken zoals arbeidsvoorwaarden (salaris), werken bij zwangerschap, pensioen, rechtsbijstand, aansprakelijkheid en arbeidsongeschiktheid. Daarnaast maken de Federatie en de LAD met de werkgevers afspraken om de positie van medisch specialisten te versterken en de gelijkgerichtheid te verbeteren.

Heeft u vragen over uw cao, arbeidsvoorwaarden of positionering? Of heeft u een juridische vraag? Neem dan contact op met ons Kennis- en dienstverleningscentrum.

AMS

De Cao Ziekenhuizen is van toepassing op medewerkers in algemene ziekenhuizen. Op de medisch specialisten werkzaam in de algemene ziekenhuizen is de AMS van toepassing. De AMS is een doorvertaling van de Cao Ziekenhuizen. In de AMS zijn afspraken vastgelegd over de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden voor medisch specialisten in dienstverband in algemene ziekenhuizen en revalidatie-instellingen. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over het versterken van de positie van VMSD’s

De Landelijke vereniging voor Artsen in Dienstverband (LAD) voert namens de Federatie Medisch Specialisten de onderhandelingen uit voor verschillende cao’s. Voor medisch specialisten zijn arbeidsvoorwaarden verankerd in de AMS, de Cao UMC en de Cao GGZ.

Onderhandelaars in dienst van de LAD en de Federatie bereiden de onderhandelingen voor. Daarvoor volgen we de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt op de voet, zodat we de belangen van medisch specialisten in dienstverband en aiossen zo goed mogelijk kunnen behartigen. Het gaat hierbij om zaken zoals arbeidsvoorwaarden, werken bij zwangerschap, pensioen, rechtsbijstand, aansprakelijkheid en arbeidsongeschiktheid. Daarnaast maken de Federatie en de LAD met de werkgevers afspraken om de positie van medisch specialisten te versterken en de gelijkgerichtheid te verbeteren.

Heeft u vragen over uw cao, arbeidsvoorwaarden of positionering? Of heeft u een juridische vraag? Neem dan contact op met ons Kennis- en dienstverleningscentrum.

AMS

De Cao Ziekenhuizen is van toepassing op medewerkers in algemene ziekenhuizen. Op de medisch specialisten werkzaam in de algemene ziekenhuizen is de AMS van toepassing. De AMS is een doorvertaling van de Cao Ziekenhuizen. In de AMS zijn afspraken vastgelegd over de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden voor medisch specialisten in dienstverband in algemene ziekenhuizen en revalidatie-instellingen. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over het versterken van de positie van VMSD’s.

Cao UMC

De Cao UMC is van toepassing op medewerkers in universitaire ziekenhuizen, dus ook op universitair medisch specialisten. De Federatie en de LAD willen onder andere meer invloed van de universitair medisch specialisten op het ziekenhuisbeleid door de positie van Stafconventen te versterken.

Cao GGZ

De LAD, FNV, CNV en NU’91 hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt met GGZ Nederland over een Cao GGZ. In het akkoord is onder andere een salarisverhoging van drie maal 2% in drie achtereenvolgende jaren afgesproken.