Cao UMC

De Cao UMC is van toepassing op medewerkers in universitaire ziekenhuizen, dus ook op academisch medisch specialisten. De Federatie en de LAD willen onder andere  goede afspraken over de duurzame inzetbaarheid voor alle generaties.

Download de Cao UMC

De looptijd van deze cao is tot 1 januari 2026. In de HAMS (hoofdstuk 15 in de cao) zijn de specifieke arbeidsvoorwaardelijke bepalingen voor academisch medisch specialisten opgenomen. Academisch medisch specialisten zijn medisch specialisten die uit hoofde van hun functie voor ten minste gemiddeld 18 uur per week werkzaam zijn in de patiëntenzorg in combinatie met de specialistenopleiding, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Meer informatie over de Cao UMC lees je op de website van de LAD.

Vragen?

Heb je een vraag over de Cao UMC of je arbeidsvoorwaarden? Of heb je een andere juridische vraag? Neem dan contact op met ons Kennis- en dienstverleningscentrum. Als je bent aangesloten bij de Federatie via je wetenschappelijke vereniging, lid bent van de LAD of De Jonge Specialist, dan kun je 20 uur per jaar kosteloos juridisch advies krijgen.