Samenwerking

Om onze missie en visie te realiseren, is samenwerking cruciaal. Naast medisch specialisten en de wetenschappelijke verenigingen, werkt de Federatie nauw samen met een aantal organisaties in het zorgveld. Denk hierbij aan de KNMG, LAD, NVZ en NFU, IGJ, Patiëntenfederatie Nederland, GGZ Nederland, de NZa, diverse beroepsorganisaties en zorgverzekeraars en natuurlijk het ministerie van VWS. Daarnaast participeren we in diverse programma’s en platforms. 
 
De samenwerking met onderstaande organisaties willen we specifiek uitlichten: 

KNMG

De Federatie is één van de 8 partners van de landelijke artsenfederatie KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst). De KNMG behartigt de belangen van meer dan 59.000 artsen en studenten geneeskunde. Via de Federatie zijn medisch specialisten dus ook gratis aangesloten bij de KNMG - hiervoor draagt de Federatie een deel van de contributie af. Medisch specialisten ontvangen daarom wekelijks het vakblad Medisch Contact en kunnen gebruik maken van de Artseninfolijn van de KNMG. Lees meer op de website van de KNMG

LAD 

Medisch specialisten in dienstverband zijn via de Federatie automatisch lid van de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD). De LAD heeft ruim 33.000 leden en zet zich in voor goede arbeidsvoorwaarden, goede en reële arbeidsomstandigheden en een arbeidsmarkt met perspectief. De LAD voert namens de Federatie de onderhandelingen voor goede cao’s voor alle medisch specialisten. Daarnaast trekken de LAD en de Federatie samen op om de positie van medisch specialisten in dienstverband te versterken. Samen met de LAD biedt de Federatie juridische dienstverlening via het Kennis- en dienstverleningscentrum. Medisch specialisten in dienstverband ontvangen het LAD magazine en krijgt een aantal ledenvoordelen. Lees meer op de website van de LAD.  

De Jonge Specialist 

De Jonge Specialist (DJS) is de zelfstandige beroepsvereniging voor aios, anios en arts-onderzoekers en heeft zo’n 4200 leden. DJS staat voor een gezond en inspirerend werkklimaat voor alle a(n)ios en streeft naar de meest innovatieve, doelmatige en kwalitatief beste medische vervolgopleidingen ter wereld. Voor de leden van DJS biedt de Federatie samen met de LAD juridische dienstverlening aan. Lees meer op de website van DJS.  

VvAA

De VvAA is een dienstverlener voor zorgprofessionals. Door de samenwerking kunnen we medisch specialisten korting op verzekeringen aanbieden. Ook trekt de Federatie samen met de VvAA op in het geven van trainingen via de Academie Medisch Specialisten en bij de organisatie van de AIOS Upgrade. Lees meer op de website van de VvAA

Patiëntenfederatie Nederland

Samen met Patiëntenfederatie Nederland is de Federatie de campagne ‘Samen Beslissen’ gestart om ervoor te zorgen dat arts en patiënt samen tot de beste behandeloptie komen. Daarnaast ontwikkelt de Federatie samen met de Patiëntenfederatie informatie over medisch-specialistische zorg voor Thuisarts.nl en keuzekaarten op Thuisarts.nl/keuzekaart. Lees meer op de website van Patiëntenfederatie Nederland.