Contributie

De wetenschappelijke verenigingen zijn de leden van de Federatie. Per medisch specialist betaalt een wetenschappelijke vereniging in 2022 een federatieve bijdrage van € 555,00 voor onder meer de belangenbehartiging van de medisch specialisten in Nederland. Dit bedrag is opgenomen in de contributie van een wetenschappelijke vereniging. De wetenschappelijke verenigingen van de klinisch chemici, klinisch fysici en ziekenhuisartsapothekers betalen € 306,27 per lid in 2022 aan de Federatie.
 
Meer informatie leest u in de factsheet Waar gaat uw bijdrage naartoe

Lees meer over de contributie voor niet praktiserende medisch specialisten.

Voor medisch specialisten in dienstverband geldt dat zij de contributie van hun beroeps- en belangenorganisaties, zoals de wetenschappelijke vereniging, de Federatie en de LAD vaak volledig vergoed kunnen krijgen van hun werkgever. Lees meer

Waar gaat uw bijdrage naartoe