Samen beslissen

Als patiënten goed geïnformeerd worden door hun arts en actief betrokken worden bij de besluitvorming rond hun behandeling, komen ze samen tot de best passende behandeloptie. Artsen en patiënten hebben verschillende, maar even belangrijke expertise in te brengen bij het maken van medische beslissingen. Het proces van samen beslissen bestaat globaal uit vier stappen: het informeren van de patiënt over de keuze die gemaakt moet worden, het bespreken van de opties, het bespreken van de voorkeuren en wensen van de patiënt, en het nemen van de beslissing.