Wat is samen beslissen?

Als patiënten goed geïnformeerd worden door hun arts en actief betrokken worden bij de besluitvorming rond hun behandeling, komen ze samen tot de best passende behandeloptie. Artsen en patiënten hebben verschillende, maar even belangrijke, expertise in te brengen bij het maken van medische beslissingen. 

Samen beslissen begint met het besef bij de medisch specialist en patiënt dat ze elkaar nodig hebben. Voor artsen betekent samen beslissen dat ze beter kunnen inspelen op de behoeften en voorkeuren van de patiënt. Voor de patiënt betekent samen beslissen dat er een keuze wordt gemaakt die het beste aansluit bij de eigen situatie en diens persoonlijke voorkeuren. 

Het is wel belangrijk dat er een proces van samen beslissen wordt ingericht. Om artsen en andere zorgprofessionals daarbij te helpen zijn deze fases uitgelegd in deze infographic.

De fases van samen beslissen

Het moment dat er sprake is van een proces dat arts en patiënt samen gaan beslissen om tot de beste passende behandelopties voor de patiënt te komen, bestaat het proces globaal uit drie fases:

 1. Signaleren en aangeven
  De arts geeft aan dat de patiënt meer dan één behandel optie heeft en dat de patiënt daarin een stem heeft.
 2. Verkennen, verdiepen en overdenken
  De patiënt wordt door de arts uitgenodigd om over zijn specifieke voorkeuren, behoeften en omstandigheden te vertellen.
  De arts bespreekt met de patiënt wat de verwachte uitkomsten en de voor- en nadelen zijn van de verschillende opties. 
  Waar nodig nemen zij de tijd om de opties te overdenken. Dit geldt zowel voor de patiënt, maar het kan ook zijn dat de arts intercollegiaal overleg wenselijk vindt
 3. Gezamenlijk besluit
  De arts en en patiënt komen samen tot een beslissing over de best passende optie. Er is sprake van gedeelde verantwoordelijkheid.

Naar de themapagina Samen beslissen