Rapport Leren over samen beslissen gepubliceerd

De Federatie Medisch Specialisten, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) hebben het rapport ‘Leren over samen beslissen – een impuls voor passende zorg’ gepubliceerd. 

Het rapport dat in het kader van het programma Uitkomstgerichte Zorg is ontwikkeld, geeft inzicht in de kansen en obstakels bij samen beslissen en biedt adviezen voor het landelijk en regionaal toepassen van samen beslissen in de praktijk. Daarnaast geeft het rapport een overzicht van vrij toegankelijke opleidingsmiddelen voor samen beslissen.

Bekijk het rapport
Bekijk de samenvatting van het rapport
Lees verder op de website van het programma Uitkomstgerichte Zorg