Nieuwe landelijke uitkomstensets beschikbaar

Voor de aandoeningen CVA, Hand- en duimbasisartrose, Overactieve blaas en Veneuze ziekten zijn landelijke uitkomstensets vastgesteld. Deze uitkomsten helpen patiënt en zorgverlener samen beter inzicht te krijgen in de mogelijke resultaten van de verschillende behandelopties (waaronder niet behandelen). Daarnaast ondersteunen de uitkomsten patiënt en zorgverlener om samen te beslissen over de zorg die het beste bij de patiënt past. De uitkomsten zijn vastgesteld in het kader van het landelijk programma Uitkomstgerichte Zorg.

In totaal zijn nu 20 landelijke uitkomstensets opgeleverd binnen programma Uitkomstgerichte Zorg. De basis van de landelijke sets ligt bij het zorgproces. Ze bestaan uit medische en door de patiënt gerapporteerde uitkomsten, zoals complicaties, kwaliteit van leven, hoeveelheid pijn of vermoeidheid. De uitkomsten kunnen inzichten geven op geaggregeerd niveau, maar ook op individueel patiëntniveau. 

De aandoeningen Hand- en duimbasisartrose, Overactieve blaas en Veneuze ziekten betreffen aandoeningen zonder kwaliteitsregistratie. Hierdoor is er op voorhand nog geen landelijk vergelijk van data mogelijk. Om in de toekomst extra registratielast bij zorgverleners te voorkomen, is bij deze uitkomstensets wel zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de data die al binnen het zorgproces worden vastgelegd. Daarnaast zijn de uitkomstensets gebaseerd op de Zorginformatiebouwstenen (Zibs), waarmee ze zo goed mogelijk aansluiten op de principes van eenmalig vastleggen voor meervoudig gebruik.

Eerder gepubliceerd: