Werkgroep Samen beslissen

De werkgroep Samen beslissen bestaat uit negen medisch specialisten vanuit verschillende specialismen en een vertegenwoordiger vanuit De Jonge Specialist. De drie belangrijkste doelstellingen van de werkgroep zijn: 

  • Het bevorderen van algemene bewustwording en het verhogen van het kennisniveau bij zorgprofessionals en wetenschappelijke verenigingen over het proces van samen beslissen. Dit doet de werkgroep bijvoorbeeld door het aanjagen van het delen van ervaringen en kennis en dit te koppelen aan actuele (IZA) thema’s.    
  • Het vergroten van de groep zorgprofessionals die bewust bekwaam is in het samen beslissen door middel van scholing en opleiding.   
  • Het bevorderen van het implementeren van samen beslissen op de werkvloer door ondersteuning en inspiratie te bieden aan medisch specialisten die zich hiervoor lokaal (willen) inzetten. 

Als basis voor haar activiteiten heeft de werkgroep in 2019 een visiedocument opgeleverd waar vervolgens verder invulling aan is gegeven. Op de themapagina Samen beslissen staan verschillende producten en informatie waarbij de werkgroep betrokken is geweest. Denk bijvoorbeeld aan de serie #Hoedan, de opleidingsmaterialen en voorbeeldfilmpjes. Daarnaast heeft de werkgroep meegedacht over hoe samen beslissen meegenomen kan worden in de kwaliteitsvisitatie en in richtlijnontwikkeling.  

Vragen?

Heb je vragen over de activiteiten van deze werkgroep? Neem dan contact op met Aline Berendsen, senior adviseur Federatie Medisch Specialisten via a.berendsen@demedischspecialist.nl.