Financiering en bedrijfsvoering

Voor elke specialist in opleiding krijgt de opleidingsinstelling een vergoeding van het ministerie van VWS: de zogenaamde beschikbaarheidbijdrage. De minister stelt jaarlijks op basis van advies van het Capaciteitsorgaan en Stichting BOLS het aantal opleidingsplaatsen en vervolgens de hoogte van de vergoeding per opleidingsplaats vast.

Door bezuinigingsmaatregelen hebben instellingen te maken met minder aios op de werkvloer. Dit heeft een grote invloed op de bedrijfsvoering. Om instellingen te kunnen ondersteunen bij het samenstellen van een optimale formatie heeft de Federatie Medisch Specialisten het online TOKIO rekenmodel ontwikkeld.