Bedrijfsvoering

Door bezuinigingsmaatregelen hebben instellingen te maken met minder aios op de werkvloer. Dit heeft een grote invloed op de bedrijfsvoering. Om instellingen te kunnen ondersteunen bij het samenstellen van een optimale formatie heeft de Federatie Medisch Specialisten het online rekenmodel TOKIO ontwikkeld.

Lees ook: Financiering, Individualisering en Opleidingsduur

Minder aios

Opleiden en de bedrijfsvoering rond de zorg hebben alles met elkaar te maken. De aios leert het vak op de werkvloer, in contact met patiënten, collega’s en zorgverleners van andere specialismen. De aios staat daarbij onder supervisie van ervaren specialisten die tijd en energie steken in de begeleiding van ‘hun’ aios. Omgekeerd nemen aios naarmate ze in meerdere beroepsactiviteiten bekwaam worden verklaard de ervaren specialisten werk uit handen: in poli’s en tijdens diensten dragen aios bij aan de zorgverlening. 

De verminderde instroom van aios en invloed van de individualisering op de opleidingsduur zorgen er in de praktijk voor dat er minder aios-uren ingezet kunnen worden tijdens de diensten. Tegelijkertijd wordt het werk dat verricht moet worden niet minder en willen instellingen dezelfde kwaliteit van zorg blijven leveren.

Optimale formatie

Om instellingen te kunnen ondersteunen bij het samenstellen van een optimale formatie heeft de Federatie Medisch Specialisten het TOKIO Optimum Traject en Model ontwikkeld. Het TOKIO Optimum Model is een online rekenmodel dat vakgroepen helpt om keuzes te maken in het samenstellen van de formatie van een of meerdere afdelingen. Het uitgangspunt wordt daarbij gevormd door de kwaliteitseisen die zij aan de zorg stellen. Met het model worden formaties, bestaande uit verschillende combinaties van in te zetten functionarissen, met elkaar vergeleken in relatie tot de gestelde kwaliteitseisen en de kosten. Zo kan een onderbouwde keuze gemaakt worden voor de formatiesamenstelling op korte en langere termijn.

Dit model staat niet op zich maar is een onderdeel van een breder traject waarbij in tien processtappen onder andere bepaald wordt aan welke eisen de zorg moet voldoen, welke activiteiten verricht moeten worden en welke functionarissen bevoegd zijn om deze activiteiten te verrichten. Om een TOKIO Traject te doorlopen, is deskundige procesbegeleiding noodzakelijk. Hiervoor is een profielschets opgesteld.

Voorbeeld en vragen

Bekijk het TOKIO Optimum Model via een demo account. Inloggen is mogelijk met gebruikersnaam 'demo@demo.nl' en wachtwoord 'demodemo'. Enthousiast geworden? Ziekenhuizen (of gremia daarbinnen) die gebruik willen maken van het TOKIO Optimum Model kunnen contact opnemen met projectmanager Ramon van den Berg via r.vandenberg@demedischspecialist.nl

Bekijk de instructievideo

Ondersteuningsmateriaal


 

video-play-button
TOKIO Optimum Traject en Model