De online Verandercoach

Een nieuwe werkwijze implementeren op de werkvloer. De begeleiding van de opleiding anders organiseren. Samenwerken met verschillende zorgprofessionals binnen en buiten het ziekenhuis. Hoe pak je dit aan? Waar begin je? Ter ondersteuning van het tot stand komen van een structurele en praktische veranderaanpak binnen het medisch-specialistische domein is er de Verandercoach. 

De Verandercoach is een online gereedschap om op interactieve wijze het gesprek met de betrokken zorgverleners te faciliteren. Het brengt de verschillende vraagstukken en perspectieven die belangrijk zijn voor de verandering expliciet op tafel door gezamenlijk de vier fasen van het veranderproces: begrijpen, willen, kunnen en doen te doorlopen. Er worden vragen gesteld over de context het waarom, wat, wie en hoe van de verandering. De antwoorden, inzichten en tips die naar aanleiding van deze vragen op tafel komen vormen de basis van het veranderplan. 

Log in met de onderstaande gegevens:
Gebruikersnaam: verandercoach
Wachtwoord: Federatie2025 

Start de Verandercoach

Verandercoach