Opleiden 2025

Opleiden 2025 is een project van de Federatie waarbij de wetenschappelijke verenigingen samenwerken om de medische vervolgopleidingen structureel door te ontwikkelen en interprofessioneel in te steken op de werkvloer. Daarbij moeten actuele ontwikkelingen en innovaties zoals preventie, samen beslissen en e-health een plaats krijgen in de opleiding. Op deze manier krijgt de beweging naar de juiste zorg op de juiste plek een plaats in de opleiding en wordt netwerkgeneeskunde in de opleiding gerealiseerd.

Aan het project ligt het visiedocument Medisch Specialist 2025 en het Hoofdlijnenakkoord ten grondslag. Opleiden 2025 wordt ondersteund door het ministerie van VWS. Meer weten over het project Opleiden 2025? Download ook de praatplaat over Opleiden 2025 en de bijbehorende presentatie.

Integrale zorg
Webinar Opleiden 2025
Hein Brackel