Nieuwe thema’s in de opleiding

OPLEIDEN 2025

Actuele maatschappelijke ontwikkelingen en innovaties hebben invloed op het werk van medisch specialisten, die aan elke unieke patiënt de best mogelijke zorg willen leveren. In de medisch-specialistische vervolgopleiding is het daarom belangrijk ruimte te bieden aan deze actuele thema’s. Voor thema's zoals samen beslissen, preventie, innovatie en e-health en integrale zorg is er tijdens Opleiden 2025 opleidingsmateriaal ontwikkeld ter ondersteuning van opleiders en aios passend voor elke medische vervolgopleiding. Daarnaast zijn er handreikingen ontwikkeld ter ondersteuning van het integreren van een 'nieuw thema' in de opleiding.

Bekijk ook: Opleiden 2025, Interprofessioneel opleiden, Opleidingenstructuur, DLO en Ondersteuningsmateriaal opleiden en ontwikkelen.

Webinar Opleiden 2025

Nieuwe thema’s in de opleiding integreren

Vanuit een visie op het continu doorontwikkelen van de medische vervolgopleidingen en levenslang leren van de medisch specialist kan je nu zelf aan de slag met nieuwe thema’s in de opleiding met behulp van:

Samen beslissen in de opleiding

Ontwikkel en train jezelf in samen beslissen. Er zijn diverse trainingen, materialen en andere hulpmiddelen beschikbaar die je daarbij kunnen helpen. Zowel in je werk als medisch specialist, als tijdens de opleiding. Bekijk onze opleiden en ontwikkelen themapagina voor een actueel overzicht.

Preventie

Preventie draagt bij aan toegankelijke, innovatieve en betaalbare zorg en dus aan de beweging naar de juiste zorg op de juiste plek. Medisch specialisten spreken zich in het openbaar en in de spreekkamer uit over het belang van een gezonde leefstijl en bieden op het gebied van preventie concrete handvatten aan hun patiënten. Bekijk welke opleidingsproducten zijn ontwikkeld in het kader van Opleiden 2025.

Innovatie en e-health

Wil je als aios je profileren op het thema innovatie en e-health in je vervolgopleiding? En ben je op daarom op zoek naar praktische handvatten, of netwerken die zich bezighouden met innovatie en-health? Bekijk de opleiden en ontwikkelen themapagina Innovatie en e-health en ontdek welke praktische handvatten, trainingen, netwerken en bronnen hiervoor beschikbaar zijn en die je daarbij kunnen helpen. 

Integrale zorg

Ontwikkel en train jezelf in integrale zorg voor mensen met lichamelijke en psychische aandoeningen. In het kader van Opleiden 2020 zijn er verschillende trainingen, materialen en andere hulpmiddelen hiervoor ontworpen die je daarbij kunnen helpen. Zowel in je werk als medisch specialist, als tijdens de opleiding. Bekijk voor een overzicht de opleiden en ontwikkelen themapagina Integrale zorg.

Bekijk ook