Opleiden en ontwikkelen

INTEGRALE ZORG

Veel patiënten hebben zowel lichamelijke als psychische aandoeningen. Om de best mogelijke zorg te leveren aan deze patiënten is een integrale benadering met de deskundigheid vanuit verschillende specialismen en zorgprofessionals essentieel. En is het belangrijk om in de medisch-specialistische vervolgopleidingen, maar ook daarna, aandacht te besteden aan het ontwikkelen van de benodigde competenties voor het leveren van integrale zorg. Bekijk in het overzicht hieronder welke opleidingsmaterialen je daarbij kunnen helpen.

Medisch specialist achter een computer

Trainingsaanbod

Scherp je kennis over integrale zorg verder aan en bekijk het actuele trainingsaanbod hieronder: 

  • E-learning Integrale zorg. Voor alle aios (en medisch specialisten) die hun basiskennis- en vaardigheden willen aanscherpen op het gebied van integrale zorg is er de kosteloze e-learning integrale zorg voor mensen met lichamelijke en psychische aandoeningen. Deze e-learning is opgedeeld in verschillende inhoudelijke onderdelen en doorloop je in een tijdsbestek van in totaal vijf uur. Jouw leertraject is interactief en wordt bepaald door je eigen keuzes die je maakt als je de patiëntcasussen doorloopt. Ook maak je kennis met het thema aan de hand van videolectures ingesproken door verschillende specialisten. Denk daarbij aan een psychiater, een mdl-arts of een seh-arts. Daarnaast zul je geleerde kennis direct toepassen in een interprofessionele setting op de werkvloer. Direct aanmelden

Materialen

Ontwikkel jezelf in integrale zorg voor mensen met lichamelijke en psychische aandoeningen. Bekijk hier welke materialen en andere hulpmiddelen hiervoor beschikbaar zijn die je daarbij kunnen helpen. Zowel in je werk als medisch specialist, als tijdens de opleiding. 

  • Animatie: Integrale zorg voor mensen met psychische en lichamelijke aandoeningen. Deze animatie schetst het belang van een integrale benadering voor het leveren van de best mogelijke zorg. Het verhaal is gebaseerd op ware gebeurtenissen.
video-play-button
  • Integrale zorg in cijfers. Deze infographic geeft je inzicht in opvallende cijfers over comorbiditeit en multimorbiditeit in Nederland, de rol van sociale factoren hierin en de impact op de zorgkosten. 
  • Psyche-soma poster. Wil je het integraal benaderen van patiënten in je dagelijks handelen krijgen? Maak een print van deze psyche-soma poster en hang deze als geheugensteun op in je spreekkamer.
  • Videolecture: Acute integrale zorg. In deze videolecture vertelt seh-arts David Baden over integrale zorg op de spoedeisende hulp. Wat voor patiënten kom je hier tegen en wat zijn hun kenmerken? En hoe werk je interprofessioneel samen? 
video-play-button
  • Videolecture: Goede gespreksvoering bij functionele klachten. In deze videolecture geeft mdl-arts Joanna Kruimel tips over gesprekstechnieken en goede gespreksvoering. Pas jij deze technieken al toe?  
video-play-button
video-play-button
  • E-learning Multimorbiditeit. Een e-learning waarin je als aios handvatten krijgt voor de aanpak van patiënten met complexe co-morbiditeit, ook als je zelf niet de regiebehandelaar bent. De e-learning van het UMCG is onderdeel van de masterclass Regieondersteuning bij multimorbiditeit, een trainingsprogramma bestaande uit de e-learning van maximaal twee uur en twee dagdelen samen met aios van andere specialismen uit de opleidingsregio. Je kunt de e-learning volgen door in te loggen met je naam en e-mailadres.
  • (E-learning) sekse en gender voor medisch specialisten. Een e-learning over sekse- en genderverschillen voor patiënten met veelvoorkomende lichamelijke klachten. De geaccrediteerde e-learning is bedoeld voor aios interne geneeskunde en hun opleiders, aangeboden via het Radboudumc.