Zelfscan integrale zorg

Het integraal benaderen van mensen met lichamelijke en psychische aandoeningen vormt een onderdeel van de dagelijkse praktijk van de medisch specialist. Als arts zet je je kennis en vaardigheden in om best mogelijke integrale zorg voor de patiënt te leveren. Het basisniveau dat je hiervoor nodig hebt, is uitgewerkt in deze competentieset. 
  
Door de vragen in de zelfscan te beantwoorden, breng je in kaart in hoeverre je deze competenties al in praktijk brengt en in hoeverre je bepaalde kennis en vaardigheden nog verder kunt ontwikkelen. 
  
Aan het einde van de zelfscan worden je scores weergegeven in een spindiagram. De uitslag kan behulpzaam zijn bij je keuzes voor je verdere ontwikkeling.