Aan de slag met nieuwe thema’s in de opleiding

Hoe speel je in op nieuwe thema’s in de opleiding? Opleiden 2025 ontwikkelde hiervoor twee hulpmiddelen om je op weg te helpen: de Handreiking Aan de slag met nieuwe thema’s in de opleiding en het Stappenplan nieuwe thema’s. De handreiking en het stappenplan bieden aios en opleiders concrete handvatten om continue ontwikkeling een plek te geven in de dagelijkse werk- en opleidingspraktijk.

Actuele maatschappelijke ontwikkelingen en innovaties hebben invloed op het werk van medisch specialisten. In de medisch-specialistische vervolgopleiding is het daarom belangrijk ruimte te bieden aan thema’s, zoals preventie, samen beslissen en juiste zorg op de juiste plek. Maar hoe doe je dit? 

De Handreiking Aan de slag met nieuwe thema’s in de opleiding legt aan de hand van een generiek model uit hoe het mogelijk is opleidingstrajecten voor alle thema’s uit te werken. Het is daarmee geschikt voor zowel de invulling van opleidingstrajecten op landelijk, regionaal en lokaal niveau, als voor de individuele aios die het kan gebruiken als stappenplan voor persoonlijke profilering.

Bekijk de Handreiking Aan de slag met nieuwe thema’s in de opleiding
Bekijk het bijbehorende Stappenplan nieuwe thema’s in de opleiding

In het kader van Opleiden 2025 worden divers ondersteuningsmateriaal ontwikkeld ter ondersteuning van de continue ontwikkeling van opleiders en aios. Bekijk nog meer opleiden en ontwikkelen materiaal.

Bekijk ook

Webinar: Opleiden, het kan anders
Opleiden 2025
Deelproject Nieuwe thema's