Reactie Federatie en DJS op rechterlijke uitspraak verdeling opleidingsplaatsen

De minister van VWS heeft voor het jaar 2023 een verdeelplan vastgesteld voor de verdeling van opleidingsplaatsen voor medisch specialisten. Dit besluit is aangevochten door ziekenhuizen uit de Onderwijs- en Opleidingsregio Leiden bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Vandaag oordeelde de rechter dat de minister niet bevoegd is om een plan vast te stellen voor de verdeling van opleidingsplaatsen. Dat zet een streep door het verdeelplan.

Voor de toekomst van de zorg is het van belang om jonge dokters de beste opleiding te bieden. De Federatie Medisch Specialisten en De Jonge Specialist maken zich al lange tijd zorgen over de verdeling van de medisch-specialistische vervolgopleidingen over Nederland. Bij het nieuwe verdeelplan werd niet de juiste prioriteit gelegd: namelijk de beste opleiding voor toekomstige medisch specialisten. Deze uitspraak biedt een kans om de juiste prioriteit te kiezen bij de verdeling van opleidingsplaatsen.

De Federatie Medisch Specialisten en De Jonge Specialist pleiten ervoor om de focus bij de verdeling van opleidingsplaatsen weer primair te leggen op de inhoud en kwaliteit van het opleiden van toekomstige medisch specialisten. Het is daarbij essentieel dat zowel toekomstige specialisten als hun opleiders een zwaarwegende stem krijgen. Het uiteindelijke doel moet zijn om jonge specialisten optimaal voor te bereiden op de uitdagingen van de medisch-specialistische zorg van de toekomst.