Vier nieuwe werkvormen interprofessioneel opleiden beschikbaar

De Werkvormenbundel Interprofessioneel opleiden in de zorg is met vier nieuwe werkvormen uitgebreid. Deze werkvormenbundel is speciaal ontwikkeld door de Federatie ter ondersteuning van opleiders en onderwijskundigen. De bundel richt zich op onderwijsvormen, waarbij artsen zoveel mogelijk in de praktijk met andere zorgprofessionals leren samenwerken. De vier nieuwe werkvormen richten zich op leren van wat goed gaat, de inzet van videoreflectie, het uiten van onbewuste gedachten en het benutten van de kennis van interprofessionele collegae bij vakoverstijgende onderwerpen.

Om interprofessioneel te leren samenwerken zijn leeractiviteiten nodig tijdens de opleidingen die de interprofessionele werkcontext optimaal benutten als leeromgeving. Hoe je dit soort leeractiviteiten vorm kunt geven in de praktijk van het opleiden, op de werkvloer of in het leslokaal, is beschreven en gebundeld in de werkvormen van deze publicatie. 

Met de vier nieuwe werkvormen leren gebruikers over de volgende onderwerpen: 

 • Learning from excellence
  Met deze werkvorm geef je een compliment, wanneer je een collega iets goeds ziet doen. Het gaat hierbij om de dagelijkse dingen die goed gaan, maar niet meer opvallen. Het ontvangen van een compliment stimuleert goed gedrag en verbetert de interprofessionele samenwerking.
 • Casuïstiek bespreking met multidisciplinaire of interprofessionele insteek
  Met deze werkvorm wordt op een interactieve manier casuïstiek besproken waarbij meerdere specialismen of zorgprofessionals van binnen en buiten het ziekenhuis betrokken zijn.  
 • Rich pictures
  Deelnemers leren hun onbewust gedachten over interprofessionele samenwerking expliciet te maken, door het te tekenen. Daarna gaan ze hierover met elkaar in gesprek.
 • Videoreflectie: interprofessioneel leren van de dagelijkse praktijk
  In deze werkvorm wordt videoreflectie ingezet om te reflecteren op zaken die goed gaan, van elkaar en jezelf te leren, en eventueel een proces of handeling te verbeteren. 

Blader door de volledige werkvormenbundel:

Bekijk de werkvormenbundel van interprofessioneel opleiden in de zorg of download de werkvormenbundel als pdf.

De werkvormenbundel is ontwikkeld in het kader van Opleiden 2025. Heb je aanvullende of alternatieve werkvormen? Wil je je ervaring met een van de interprofessionele werkvormen delen? Neem contact op met de Federatie Medisch Specialisten via opleiding@demedischspecialist.nl

Bekijk ook