Nieuwe thema's

Actuele maatschappelijke ontwikkelingen en innovaties hebben invloed op het werk van medisch specialisten, die aan elke unieke patiënt de best mogelijke zorg willen leveren. In de medisch-specialistische vervolgopleiding is het daarom belangrijk ruimte te bieden aan deze actuele thema’s. In dit deelproject van Opleiden 2025 ontwikkelen we flexibele vormen om de nieuwe ontwikkelingen en innovaties in alle medisch-specialistische vervolgopleidingen te integreren. We willen aios en opleiders handvatten bieden om de thema’s van nu, zoals samen beslissen, preventie, e-health en de juiste zorg op de juiste plek te omarmen. De ambitie is om opleidingsmateriaal te ontwikkelen dat individueel inzetbaar is naar behoefte en passend voor elke medische vervolgopleiding. 

Lees ook: Opleiden 2025, Interprofessioneel opleiden, Structureel (door)ontwikkelen, Opleidingsstructuur

Actueel: Wat gebeurt er nog meer op dit deelproject? 

Zelf aan de slag met innovatie en e-health? Hier vind je praktijkverhalen, tips en tools voor integratie in de opleiding of check je kennisniveau met de zelfscan.

Ontwikkel en train jezelf in samen beslissen. Bekijk hier welke trainingen, materialen en andere hulpmiddelen hiervoor beschikbaar zijn.

Plan van aanpak

Opleiden 2025 levert concrete producten op waarmee aios én zittende zorgprofessionals zich kunnen scholen of actueel op de hoogte kunnen blijven. De ambitie is dat alle aios de mogelijkheid hebben zich te scholen in actuele maatschappelijke ontwikkelingen en innovaties. Dit doen we door de ontwikkeling en introductie van discipline overstijgende thema’s die tevens de beweging richting de juiste zorg op de juiste plek ondersteunen. Onder andere:

  • Inrichten en uitvoeren van de juiste zorg op de juiste plek
  • Samen beslissen
  • Innovatie/e-health
  • Preventie, met aandacht voor voeding, gezondheidsvaardigheden en positieve gezondheid en leefstijl. Hieronder valt ook het toepassen van deze inzichten op de (aankomend) medisch specialist zelf: aandacht voor gezond en veilig werken en een gezonde werk-privé balans. 

Een werkgroep van medisch specialisten, andere artsen en zorgprofessionals en experts zorgt voor een goede aansluiting op de praktijk. De werkgroep stelt prioriteiten en is betrokken bij het ontwerp, de ontwikkeling, uitvoering en implementatie van alle producten. Er worden ontwikkelgroepen gevormd voor het uitwerken van de thema’s in opleidingsmateriaal en het testen in de praktijk door middel van pilots.

Lees meer over de werkwijze van dit deelproject

Wie

Nieuwe thema’s in de opleiding kent een werkgroep met enthousiaste en ambitieuze aanjagers. Bekijk het overzicht van de werkgroepleden.  

Voorzitter en deelprojectleider

Voor meer informatie of met vragen over dit deelproject kunt u contact opnemen met deelprojectleider Auk Dijkstra, a.dijkstra@demedischspecialist.nl.

Bekijk ook