Nieuwe thema's

Actuele maatschappelijke ontwikkelingen en innovaties hebben invloed op het werk van medisch specialisten, die aan elke unieke patiënt de best mogelijke zorg willen leveren. In de medisch-specialistische vervolgopleiding is het daarom belangrijk ruimte te bieden aan deze actuele thema’s. In dit deelproject van Opleiden 2025 ontwikkelen we flexibele vormen om de nieuwe ontwikkelingen en innovaties in alle medisch-specialistische vervolgopleidingen te integreren. We willen aios en opleiders handvatten bieden om de thema’s van nu, zoals samen beslissen, preventie, e-health en de juiste zorg op de juiste plek te omarmen. De ambitie is om opleidingsmateriaal te ontwikkelen dat individueel inzetbaar is naar behoefte en passend voor elke medische vervolgopleiding. 

Lees ook: Opleiden 2025, Interprofessioneel opleiden, Structureel (door)ontwikkelen, Opleidingsstructuur

Plan van aanpak

Opleiden 2025 levert concrete producten op waarmee aios én zittende zorgprofessionals zich kunnen scholen of actueel op de hoogte kunnen blijven. De ambitie is dat alle aios de mogelijkheid hebben zich te scholen in actuele maatschappelijke ontwikkelingen en innovaties. Dit doen we door de ontwikkeling en introductie van discipline overstijgende thema’s die tevens de beweging richting de juiste zorg op de juiste plek ondersteunen. Onder andere:

  • Inrichten en uitvoeren van de juiste zorg op de juiste plek
  • Samen beslissen
  • Innovatie/e-health
  • Preventie, met aandacht voor voeding, gezondheidsvaardigheden en positieve gezondheid en leefstijl. Hieronder valt ook het toepassen van deze inzichten op de (aankomend) medisch specialist zelf: aandacht voor gezond en veilig werken en een gezonde werk-privé balans. 

Een werkgroep van medisch specialisten, andere artsen en zorgprofessionals en experts zorgt voor een goede aansluiting op de praktijk. De werkgroep stelt prioriteiten en is betrokken bij het ontwerp, de ontwikkeling, uitvoering en implementatie van alle producten. Er worden ontwikkelgroepen gevormd voor het uitwerken van de thema’s in opleidingsmateriaal en het testen in de praktijk door middel van pilots.

Lees meer over de werkwijze van dit deelproject

Actueel

Hoe speel je in op nieuwe thema’s in de opleiding?
Opleiden 2025 ontwikkelde hiervoor twee nieuwe hulpmiddelen de Handreiking aan de slag met nieuwe thema’s in de opleiding en het Stappenplan nieuwe thema’s. De handreiking en het stappenplan bieden aios en opleiders concrete handvatten om continue ontwikkeling een plek te geven in de dagelijkse werk- en opleidingspraktijk.
Bekijk al het opleiden en ontwikkelen ondersteuningsmateriaal

Hoe breng je leefstijlinterventies in de praktijk?
Daarvoor heeft de Federatie Medisch Specialisten samen met E-Infuse de online cursus ontwikkeld: ‘Leefstijlinterventies in de praktijk’. Deze cursus wordt gedurende het jaar doorlopend aangeboden. In vier weken krijg je door deze cursus inzicht in preventie, leefstijl en leefomgeving en leer je interventies toe te passen die een positief effect kunnen hebben op het ziektebeloop van patiënten. Kijk voor actuele startdata en inschrijven op de website e-infuse.com.

‘De opleiding moet ingericht zijn op de snelle veranderingen in de zorg’ 
Projectleider Auk Dijkstra ondersteunt de werkgroep die een model ontwikkelde om vakoverstijgende onderwerpen op allerlei niveaus in de praktijk te integreren, met continu leren als rode draad. Lees het artikel 'Zo gaat Opleiden 2025 de zomer in'.

Interviews

Wie

Nieuwe thema’s in de opleiding kent een werkgroep met enthousiaste en ambitieuze aanjagers. Bekijk het overzicht van de werkgroepleden.  

  • Marijke van Dijk, voorzitter Nieuwe thema’s in de opleiding, patholoog UMC Utrecht
  • Auk Dijkstra, deelprojectleider Nieuwe thema’s in de opleiding, a.dijkstra@demedischspecialist.nl 

Bekijk ook