Interprofessioneel opleiden

Ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de maatschappij vragen een andere kijk op de organisatie van de zorg en op de beroepsuitoefening van zorgprofessionals. De focus ligt steeds meer op het leveren van de juiste zorg op de juiste plek. Die zorg wordt geleverd door samenwerkende zorgprofessionals in een netwerk rondom de patiënt. Het gaat hierbij om samenwerken tussen medisch specialisten onderling (intraprofessioneel) en interprofessionele samenwerking tussen zorgprofessionals in de eerstelijns-, anderhalvelijns- en tweedelijns-zorg. De medisch-specialistische vervolgopleidingen spelen op deze ontwikkeling in door interprofessioneel werken in te bedden in de opleiding. Interprofessioneel opleiden is een deelproject van Opleiden 2025.

Lees ook: Opleiden 2025, Structureel (door)ontwikkelen, Opleidingsstructuur, Nieuwe thema’s

Opleiden 2025 heeft als doel om interprofessioneel opleiden handen en voeten te geven, zodat het kan worden toegepast in alle zorgprocessen waar intra- en interprofessioneel wordt gewerkt. We stimuleren interprofessioneel werken en opleiden en delen goede aanpakken en ondersteunende producten. De werkgroep, samengesteld uit opleidende medisch specialisten, andere artsen en zorgprofessionals, is gestart met een inventarisatie van thema’s in de zorg die vragen om samenwerking tussen professies. Het gaat specifiek om thema’s die bij uitstek geschikt lijken voor de inrichting van interprofessionele opleidingssituaties. Het uitgangspunt hierbij is dat samen werken en leren wordt bevorderd tussen medisch specialisten onderling en zorgprofessionals in:

•    De eerste lijn en tweede lijn
•    De tweede lijn en de publieke zorg
•    De klinische zorg
•    Van eerste lijn, de tweede lijn en de geestelijke gezondheidszorg

Lees meer over de werkwijze 

Actueel

Experimenten interprofessioneel opleiden van start
Netwerkgeneeskunde vraagt om interprofessioneel samenwerken en leren. In het kader van het project Opleiden 2025 zijn afgelopen maanden vijf experimenten interprofessioneel opleiden van start gegaan en voor komende maand staan er nog drie op de rol. De experimenten zijn proeftuinen waarin bestaande initiatieven worden uitvergroot en wordt ontdekt wat wel en niet werkt bij het organiseren van interprofessioneel opleiden.

Bekijk alle experimenten

‘De medisch specialist kan niet meer alles alleen doen’
De zorg van de toekomst vraagt om artsen die met elkaar en met andere zorgprofessionals kunnen samenwerken, zowel binnen als buiten de kliniek. Dat ‘leren samenwerken’ begint in de opleiding, vindt projectleider Marieke Bolk, die de werkgroep ondersteunt om dat vorm te geven. Lees het artikel 'Zo gaat Opleiden 2025 de zomer in'.

Interviews

Wie

Interprofessioneel samen werken en opleiden kent een werkgroep met enthousiaste en ambitieuze aanjagers. Bekijk het overzicht van de werkgroepleden.

  • Fedde Scheele, voorzitter deelproject Interprofessioneel opleiden, gynaecoloog OLVG in Amsterdam
  • Marieke Bolk, deelprojectleider Interprofessioneel opleiden, m.bolk@demedischspecialist.nl

Bekijk ook