Interprofessioneel opleiden

OPLEIDEN 2025

Steeds vaker wordt een patiënt door verschillende zorgprofessionals tegelijkertijd of direct opeenvolgend behandeld. Denk aan een huisarts, een spoedeisende hulp arts, de chirurg en de verpleegkundige en specialist ouderengeneeskunde of psycholoog. Om te zorgen dat de zorg goed op elkaar is afgestemd en blijft, is het nodig dat deze zorgprofessionals intra- en interprofessioneel samenwerken, zodat ze de juiste zorg op de juiste plek rondom de patiënt kunnen leveren in een netwerk. 

Opleiden 2025 ondersteunt het samenwerken en leren van zorgprofessionals. Onder andere door in de praktijk te ontdekken wat werkt en wat niet. Deze leasons learned uit de zeven experimenten interprofessioneel opleiden zijn vertaalt naar opleidingsproducten zoals door de werkvormenbundel, handreikingen en webinars. Bekijk alle ondersteuningsmaterialen.

Bekijk ook: Opleiden 2025, Nieuwe thema’s in de opleiding, Opleidingenstructuur, DLO en Ondersteuningsmateriaal opleiden en ontwikkelen.

Annemarie Moll