Interprofessioneel opleiden

Ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de maatschappij vragen een andere kijk op de organisatie van de zorg en op de beroepsuitoefening van zorgprofessionals. De focus ligt steeds meer op het leveren van de juiste zorg op de juiste plek. Die zorg wordt geleverd door samenwerkende zorgprofessionals in een netwerk rondom de patiënt. Het gaat hierbij om samenwerking tussen medisch specialisten onderling en interprofessionele samenwerking tussen zorgprofessionals in de eerstelijns-, anderhalvelijns- en tweedelijns-zorg. De medisch-specialistische vervolgopleidingen spelen op deze ontwikkeling in door interprofessioneel werken in te bedden in de opleiding. Interprofessioneel opleiden is een deelproject van Opleiden 2025.

Lees ook: Opleiden 2025, Structureel (door)ontwikkelen, Opleidingsstructuur, Nieuwe thema’s

Actueel:
Interprofessioneel opleiden: Wat kunnen we van elkaar leren?
Interprofessioneel opleiden: Tips uit de praktijk
Beschikbaar: Werkvormen interprofessioneel opleiden in de zorg
Wat gebeurt er nog meer op dit deelproject? 

Plan van aanpak

Opleiden 2025 heeft als doel om interprofessioneel opleiden handen en voeten te geven, zodat het kan worden toegepast in alle zorgprocessen waar intra- en interprofessioneel wordt gewerkt. We stimuleren interprofessioneel werken en opleiden en delen goede aanpakken en ondersteunende producten. De werkgroep, samengesteld uit opleidende medisch specialisten, andere artsen en zorgprofessionals, is gestart met een inventarisatie van thema’s in de zorg die vragen om samenwerking tussen professies. Het gaat specifiek om thema’s die bij uitstek geschikt lijken voor de inrichting van interprofessionele opleidingssituaties. Het uitgangspunt hierbij is dat samen werken en leren wordt bevorderd tussen medisch specialisten onderling en zorgprofessionals in:

•    De eerste lijn en tweede lijn
•    De tweede lijn en de publieke zorg
•    De klinische zorg
•    Van eerste lijn, de tweede lijn en de geestelijke gezondheidszorg

Lees meer over de werkwijze van dit deelproject