Experimenten Interprofessioneel opleiden

Opleiden 2025 heeft zeven experimenten ondersteund waarin bestaande initiatieven op het gebied van interprofessioneel opleiden zijn uitvergroot. Hiermee is in de praktijk ontdekt wat werkt en wat niet. De lessons learned zijn vertaald naar verschillende materialen ter ondersteuning van het samen werken en leren van zorgprofessionals.

Experimenten op verschillende niveaus

Interprofessioneel opleiden is geen doel op zich. Het is een middel om tot betere kwaliteit van zorg te komen, waarbij de patiënt de zorg als samenhangend geheel ervaart. De experimenten waren daarom gericht op zorgthema’s die bij uitstek om samenwerking tussen verschillende professionals vragen. Het doel was de samenwerking bevorderen: in de kliniek, tussen de eerste en tweede lijn (transmuraal), met de publieke gezondheidszorg en ten aanzien van de geestelijke gezondheidszorg. Bij alle experimenten waren daarom aios, medisch specialisten en verschillende andere zorgprofessionals betrokken.