Leren van samen werken en samen leren tijdens de COVID-crisis


Maak de meerwaarde van samenwerking expliciet

Dit Opleiden 2025-experiment in de vorm van een onderzoek heeft inzicht geboden in de factoren die intra- en interprofessionele samenwerking mogelijk maakten tijdens de COVID-crisis, waar dit voor de crisis nog weinig gebeurde. Het onderzoek is uitgevoerd door een onderzoeksgroep van de Radboudumc Health Academy en de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde.

Open over onzekerheid

Uit het onderzoek blijkt dat de collectieve onzekerheid bij de start van de crisis zorgde voor een functionele, effectieve verdeling van taken, rollen en verantwoordelijkheden. De traditionele hiërarchie verdween; geen enkel specialisme was deskundig in COVID-care, alle zorgprofessionals voelden dat ze de ander nodig hadden. Zorgprofessionals waren open over hun eigen onzekerheid. Daardoor ontstond een klimaat waarin het mogelijk was om eerlijk en authentiek te zijn en ‘domme’ vragen te stellen. Aios konden in deze periode floreren, omdat ze niet gehinderd werden door angst voor een negatief oordeel. Tijdens de eerste COVID-golf vielen schotten weg en bleek van elkaar leren ineens vanzelfsprekend.

Praktische tips

De inzichten komen voort uit kwalitatieve interviews met aios en supervisoren, en onderzoek onder een bredere groep zorgprofessionals van het Radboudumc. Het onderzoek heeft ook een aantal praktische tips opgeleverd. Bekijk de hand-out met inzichten en tips.

Natasja Looman

Meer weten over dit experiment?

Neem contact op met psycholoog en onderzoeker Natasja Looman, natasja.looman@radboudumc.nl.

Bekijk ook