Intensieve Samenwerkingsafdeling


Interprofessionele werk- en leerplek voor coassistenten en aios

Samen leren in de zorg rondom patiënten met multimorbiditeit. Dat was het doel van dit experiment van het Jeroen Bosch ziekenhuis en Ziekenhuis Gelderse Vallei. 

Toekomstgerichte aanpak

Op de Intensieve Samenwerkingsafdeling (ISA) werken klinisch geriaters, internisten, cardiologen, longartsen, ziekenhuisartsen, aios, paramedici en verpleegkundigen samen in de zorg voor patiënten met meervoudige gezondheidsklachten. Deze toekomstgerichte, geïntegreerde aanpak van klacht tot diagnose en behandeling wordt proactief en rondom de patiënt vormgegeven, waarbij de ziekenhuisarts de zorg coördineert en uitvoert. Elke dag start met het behandelteamoverleg. Dan komen alle specialismen kort samen om van elke patiënt het plan te bespreken. 

De ISA-aanpak is na de eerste COVID-golf ontstaan in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, waar tijdens de pandemie ook interprofessioneel werd samengewerkt om tijdens de pandemie zorg te kunnen blijven bieden. Uit onderzoek blijkt dat de samenwerking op de ISA leidt tot een kortere ligduur en minder intercollegiale consulten. Ook voor de patiënt heeft de ISA-aanpak grote voordelen: één aanspreekpunt, minder gefragmenteerde zorg, alle perspectieven gebundeld en een concreet, geïntegreerd behandelplan. 

Van elkaar leren

Het Opleiden 2025 experiment was gericht op het verdiepen van inzicht in interprofessionele patiëntenzorg en interprofessioneel leren en opleiden. Van elkaar leren staat op de ISA hoog op de agenda. Door de aandacht voor een veilige werk- en leerplek is de ISA bij uitstek een geschikte omgeving voor coassistenten en aios. Inmiddels heeft een aantal coassistenten en aios stages gevolgd op de ISA.

Meer weten over dit experiment?

Neem contact op met klinisch geriater Karen Keijsers, k.keijsers@jbz.nl.

Bekijk ook