Interprofessioneel leren in de palliatieve zorg

Een netwerkstage

De meerwaarde van hybride onderwijs

Palliatieve zorg is bij uitstek interprofessionele zorg. Verschillende zorgprofessionals verlenen werken samen met de patiënt en naasten aan zorg die optimaal aansluit bij de wensen en behoeften van de patiënt. In dit Opleiden 2025-experiment is hybride onderwijs ontwikkeld waaraan aios van verschillende specialismen samen deelnemen. 

De komende jaren heeft naar verwachting een groot aantal aios scholing in palliatieve zorg nodig. Om aan die vraag te kunnen voldoen is een onderwijsvorm ontwikkeld waarin een eerder ontwikkelde online lesmodule over palliatieve zorg wordt gecombineerd met fysiek onderwijs in het ziekenhuis. Het fysieke onderwijs is gebaseerd op de module Palliatieve Zorg die in de OOR Leiden al jaren wordt verzorgd door het Expertisecentrum Palliatieve Zorg (EPZ). Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: de samenwerking in het eigen ziekenhuis, de inzet van consultteams palliatieve zorg en passende communicatie tussen zorgprofessionals onderling en met patiënten en naasten. 

Ook ruimte voor verdieping

Veertien aios van acht specialismen hebben het onderwijs uitgetest, onder begeleiding van ervaren docenten. Uit evaluaties is gebleken dat de combinatie van online en live effectief is: het online onderwijs kan in de eigen tijd gevolgd worden en tijdens het fysieke onderwijs is er ruimte voor verdieping. Daarnaast leren de aios van verschillende specialismen tijdens de fysieke onderwijsmomenten elkaar en elkaars perspectieven kennen, wat bevorderlijk is voor de interprofessionele samenwerking op de werkvloer. 

Feedback van een deelnemende aios:

‘De grote meerwaarde van deze netwerkstage zit in de interactie: leren van elkaars casuïstiek, hoe ga je het gesprek aan met de patiënt over palliatieve zorg, hoe herken je de terminale fase, hoe herken je de palliatieve fase, waar loop je dan tegenaan. Alle feitelijke kennis is ook relevant, maar op te zoeken. Deze interprofessionele leerervaring is niet op te zoeken en laat zich niet via mail of een online scholing delen.’

Marieke van den Brand