Transmurale digitale consultatie


Samenwerken is iets wat je moet leren

Hoe stel ik de juiste digitale consultvraag en wat verwachten we van elkaar in de samenwerking? Dat leren aios uit de eerste en tweede lijn in de onderwijsmethode Transmurale teleconsultatie. Het resultaat van dit experiment van Opleiden 2025 waarin bestaande projecten uit het Radboudumc en UMCU werden uitvergroot. 

Kans

In de patiëntreis krijgen zorgprofessionals in een netwerk rond de patiënt op verschillende momenten met elkaar te maken. Bijvoorbeeld bij een verwijzing naar het ziekenhuis of na een polibezoek of na ontslag uit het ziekenhuis. Ideale momenten om aios te laten ervaren hoe belangrijk goede samenwerking in een zorgnetwerk is om de juiste zorg op de juiste plek te organiseren. 

Doel van de onderwijsmethode Transmurale teleconsultatie is dat aios in de eerste lijn laagdrempelig, via een digitaal consult, hun collega-aios in de tweede lijn om advies leren vragen. De consultvraag wordt vanuit beide perspectieven medisch-inhoudelijk beoordeeld en er wordt expliciet stilgestaan bij factoren die een optimale samenwerking kunnen bevorderen en belemmeren. Bijkomende opbrengst is dat aios begrip krijgen voor elkaars perspectief en ervaring opdoen met teleconsultatie.

Inspirerende materialen en middelen

In het experiment is onder meer onderzocht wat wel en wat niet in de dagelijkse praktijk werkt om dit tot een zinvol opleidingsmoment te maken. De opbrengsten zijn veelomvattend: best practices en inspirerende materialen en middelen die collega-opleiders kunnen gebruiken om zelf met transmurale teleconsultatie aan de slag te gaan. Zoals het Opleiden 2025-webinar Transmurale digitale consultatie.

Dieneke van Asselt

Meer weten over dit experiment?

Neem contact op met Dieneke van Asselt, Dieneke.vanAsselt@radboudumc.nl.

Bekijk ook