Netwerkstage cognitieve stoornissen


Kennismaking met transmurale integrale zorg voor ouderen

Hoe zet je een transmuraal netwerk van verschillende zorgprofessionals optimaal in voor oudere patiënten met cognitieve stoornissen of dementie? Dat leren aios tijdens het Opleiden 2025 experiment netwerkstage cognitieve stoornissen. 
Ouderen met cognitieve stoornissen vormen een groeiende kwetsbare groep in onze samenleving, waar diverse medische specialismen mee te maken hebben. De cognitieve stoornis gaat vaak gepaard met verschillende andere ziektebeelden daarom kan het verlenen van tweedelijns zorg aan deze patiënten voor uiteenlopende uitdagingen zorgen. Denk aan het samen stellen van grenzen - wat doen we wel en wat doen we niet -, benadering, gedrag, wilsonbekwaamheid en nazorg. De netwerkstage is speciaal ontwikkeld om aios van verschillende specialismen vanuit de eerste, en tweede lijn samen te laten optrekken in de diagnose en behandeling. Daarbij fungeert het ontstane netwerk als een leersituatie en samenwerkingsvorm.   

Netwerkstage

In de netwerkstage, die plaatsvindt in Interdisciplinair Centrum Ouderengeneeskunde (ICO) in het Haaglanden Medisch Centrum (HMC), wordt gebruik gemaakt van de ervaringen binnen twee bestaande interprofessionele leerwerksituaties: die in het ICO, en de samenwerking tussen de afdeling spoedeisende hulp van het HagaZiekenhuis en specialisten ouderengeneeskunde van ouderenzorgorganisatie Florence. In beide leerwerksituaties komen aios in aanraking met andere specialismen, zodat ze vroegtijdig kunnen leren wat de meerwaarde is van een transmuraal netwerk met de juiste zorg op de juiste plek.

Annemarie Moll

Meer weten over dit experiment? 

Neem contact op met specialist ouderengeneeskunde Annemarie Moll a.moll-jongerius@lumc.nl.

Bekijk ook