‘Elkaar leren kennen is essentieel’

VOORLOPERS VAN INTERPROFESSIONEEL OPLEIDEN

Ontmoetingen faciliteren tussen aios van verschillende specialismen. Daar begint interprofessioneel werken en leren mee, volgens Annemarie Moll, specialist ouderengeneeskunde en opleider in het LUMC. ‘Elkaar leren kennen is essentieel. Niet kijken naar mijn en dijn, maar openstaan voor en je verdiepen in elkaars expertise en werkcontext en wat dat kan opleveren voor de patiënt.’ 

Annemarie Moll

Moll was betrokken bij de ontwikkeling van de netwerkstage rondom de zorg voor ouderen met cognitieve stoornissen, één van de zeven experimenten rondom interprofessioneel opleiden van Opleiden 2025. De netwerkstage is speciaal ontwikkeld om aios van eerste en tweede lijn samen te laten optrekken in de diagnose en behandeling van oudere patiënten met cognitieve stoornissen of dementie. Transmurale integrale zorg is voor deze patiënten essentieel omdat een cognitieve stoornis bij deze groep vaak samengaat met diverse andere ziektebeelden en kwetsbaarheid. ‘Tijdens de netwerkstage wordt dan ook de winst van samenwerken voor alle betrokkenen gelijk helder’, vertelt Moll.

Meerwaarde van transmuraal netwerk

Voor de netwerkstage, die plaatsvindt in Interdisciplinair Centrum Ouderengeneeskunde (ICO) van Haaglanden Medisch Centrum (HMC) en het LUMC, wordt gebruik gemaakt van de ervaringen binnen twee bestaande interprofessionele leerwerksituaties: die in het ICO en de samenwerking tussen de afdeling spoedeisende hulp van het HagaZiekenhuis en specialisten ouderenzorg van ouderenzorgorganisatie Florence. In beide leerwerksituaties komen aios tweede lijn in aanraking met de specialist ouderengeneeskunde en de huisarts , zodat ze vroegtijdig kunnen leren wat de meerwaarde is van een transmuraal netwerk met de juiste zorg op de juiste plek.

Zoek elkaar op

‘Natuurlijk is het van groot belang dat de opleidingsgroep zélf gelooft in de kracht van interprofessioneel samenwerken, en zich hierin leerbaar opstelt. Als je als opleider op de seh niet weet wat de expertise is van een specialist ouderengeneeskunde, dan kan dat het interprofessioneel opleiden van je aios belemmeren. Ik zou zeggen: zoek elkaar op, wissel 06-nummers uit en bel elkaar als je  ergens tegenaan loopt bij een patiënt.’

Faciliterende organisatie

Moll zag bij de specialisten die betrokken waren bij de ontwikkeling van de netwerkstage veel enthousiasme om er samen een succes van te maken. ‘Maar om zo’n initiatief echt doorgang te laten vinden is het belangrijk dat de organisatie erachter staat en alle betrokkenen faciliteert met tijd en budget. Vaak gaan met dit soort projecten de kosten voor de baten uit: goede zorg is niet altijd te vangen in concrete cijfers.’ 

Commitment van het management

Voor een duurzaam verloop van projecten op het gebied van interprofessioneel leren en samenwerken heb je commitment nodig van de schil om de zorgprofessionals heen, benadrukt Moll. ‘Ik bedoel daarmee een management dat het project regelmatig op de agenda zet, uitdraagt dat interprofessioneel leren en samenwerken de patiënt én de bedrijfsvoering ten goede komen en meezoekt naar positieve prikkels om de uitvoering van het project verder te stimuleren.’

Bekijk ook