COBRA

COmplexe zorg – Beter door Reflectie en Afstemming Interprofessioneel leren in en van een mdo3+

Interprofessioneel overleg met de aios als spil

Complexe patiënten bespreken met alle betrokken zorgprofessionals. Dat is het doel van COBRA, een manier om een effectief interprofessioneel overleg te voeren. COBRA is tijdens Opleiden 2025 doorontwikkeld en getest in de praktijk, met als opbrengst een handleiding, waarmee ook andere opleidingsgroepen de methode kunnen implementeren.

Gezamenlijk reflecteren en afstemmen

COBRA is gebaseerd op een bestaand zorg- en leermoment in de praktijk - het Integraal Diagnostisch Interventiesysteem, IDIS - en ontwikkeld door Amsterdam AMC, locatie VUmc. In dertig  tot zestig minuten wordt gezamenlijk gereflecteerd en afgestemd. De aios vormt hierin de spil: die selecteert samen met de psychiater een geschikte patiënt, laat aan patiënt en naasten weten dat er een multidisciplinair overleg (mdo) plaatsvindt, nodigt alle betrokkenen uit en bedenkt de probleem- en vraagstelling onder supervisie van de psychiater. Ook het verzamelen en samenvatten van alle beschikbare informatie en de verslaglegging is aan de aios.  

Meerwaarde 

COBRA richt zich op integrale zorg voor patiënten met psychiatrische en somatische morbiditeit en samenhangende problemen. Vanwege de vele verschillende betrokkenen is coördinatie van zorg voor deze patiënten cruciaal. Meerwaarde van de COBRA-methodiek is onder meer dat alle behandelinformatie over de patiënt wordt geïntegreerd, zodat de zorgprofessionals gezamenlijk tot besluitvorming en coördinatie kunnen komen. 

Klaas Nauta

Meer weten over COBRA? 

Neem contact op met psychiater Klaas Nauta, k.nauta@amsterdamumc.nl.

Bekijk ook