'We willen het opleiders en aios zo makkelijk mogelijk maken'

Samen beslissen, leefstijlinterventies en technologische innovaties. Actuele onderwerpen die voor vrijwel elke dokter belangrijk zijn. Hoe integreer je deze vakoverstijgende onderwerpen in de vaak al overvolle curricula? ‘Met een plan van aanpak en praktische leermiddelen die je zo van de digitale leeromgeving kunt halen.’ zegt opleider pathologie en voorzitter van het deelproject Nieuwe thema’s uit Opleiden 2025 Marijke van Dijk. 

‘Maatschappelijke ontwikkelingen en innovaties hebben een grote invloed op het werk van medisch specialisten. De tijd dat je uitsluitend met je eigen vak bezig was is allang voorbij. Sinds een aantal jaren is ook in de opleiding meer aandacht voor vakoverstijgende thema’s, zoals medisch leiderschap, doelmatigheid en patiëntveiligheid. En zo zijn er meer thema’s waar elke dokter op z’n minst globale kennis van zou moeten hebben en voor extra verdieping kan kiezen waar gewenst.

E-learning

Voor het nieuwe thema Leefstijlinterventies wordt momenteel een e-learning ontwikkeld. Doel is om kennis over leefstijlinterventies over te dragen en om aios digitaal te laten oefenen met gesprekken tussen arts en patiënt. ‘De e-learning kun je zien als de basis. Daarna is het de bedoeling dat het thema soepel wordt geïntegreerd met het werk in de praktijk. Bijvoorbeeld door tijdens een vakinhoudelijke stage in de praktijk te oefenen met gesprekken over leefstijlinterventies. ‘Met een plan van aanpak willen we opleiders graag op weg helpen’, zegt Van Dijk. ‘Daarbij maken we graag gebruik van goede voorbeelden uit het land, want op veel plekken zijn mensen al volop aan het pionieren met nieuwe thema’s in de opleiding.’ 

Gezamenlijk belang

Voor elk nieuw thema wordt een ontwikkel- en adviesgroep gevormd. ‘Die van Leefstijlinterventies hadden we zo rond’, vertelt Van Dijk. ‘In no time vormde zich een groep van medisch specialisten, aios, huisartsen, artsen maatschappij & gezondheid, arts-onderzoekers en onderwijskundigen. Ontzettend leuk, er wordt echt een gezamenlijk belang gevoeld om dit onderwerp in de opleiding te integreren.’ Ook voor de andere thema’s was er veel animo om mee te denken. Van Dijk: ‘Samen gaan we zoeken naar manieren om nieuwe, vakoverstijgende thema’s op een relatief makkelijke manier te combineren met wat er nu al in de opleidingsplannen staat. Op die manier willen we het aios en opleiders zo makkelijk mogelijk maken.

De Federatie publiceert een serie aan interviews met medisch specialisten en aios die meewerken aan Opleiden 2025 het project op het gebied van de ontwikkeling van de medische vervolgopleidingen.

Bekijk ook

Marijke van Dijk