Opleidingsstructuur

Hoe speelt de medisch-specialistische vervolgopleiding in op de vereisten van flexibiliteit en inzetbaarheid van medisch specialisten in de beweging naar juiste zorg op de juiste plek? En hoe structureren we de medisch-specialistische vervolgopleiding om de onderlinge samenhang van generalistische inhoud en verbinding tussen de verschillende artsenopleidingen te versterken? In dit deelproject van Opleiden 2025 zoeken we samen met de wetenschappelijke verenigingen naar het antwoord op deze vragen. 

Lees ook: Opleiden 2025, Interprofessioneel opleiden, Structureel (door)ontwikkelen, Nieuwe thema’s

Plan van aanpak

Opleiden 2025 heeft als doel een contourenplan voor de opleidingsstructuur op te leveren waardoor de juiste zorg op de juiste plek geïntegreerd wordt in de medisch-specialistische vervolgopleiding. De behoefte van de patiënt als uitgangspunt nemen, ook in de opleiding, waarbij verschillende zorgprofessionals in het netwerk op verschillende momenten waarde kunnen toevoegen voor de patiënt.

Lees meer over de werkwijze van dit deelproject

Actueel

‘Het huidige jasje van de opleidingsstructuur knelt'
Hoe de opleidingsstructuur eruit gaat zien, is nog niet duidelijk. Maar dát de opleiding op de schop gaat wel, vertelt projectleider Angelique Bijsterveld. Lees het artikel 'Zo gaat Opleiden 2025 de zomer in'.

Interviews

Wie

Het deelproject Opleidingsstructuur kent een werkgroep met enthousiaste en ambitieuze aanjagers. Bekijk het overzicht van de werkgroepleden.


Paetrick Netten, voorzitter, internist, decaan - Jeroen Bosch Ziekenhuis
Angelique van Bijsterveld, deelprojectleider Federatie Medisch Specialisten, a.vanbijsterveld@demedischspecialist.nl