Opleidingsstructuur

Hoe speelt de medisch-specialistische vervolgopleiding in op de vereisten van flexibiliteit en inzetbaarheid van medisch specialisten in de beweging naar juiste zorg op de juiste plek? En hoe structureren we de medisch-specialistische vervolgopleiding om de onderlinge samenhang van generalistische inhoud en verbinding tussen de verschillende artsenopleidingen te versterken? In dit deelproject van Opleiden 2025 zoeken we samen met de wetenschappelijke verenigingen naar het antwoord op deze vragen. 

Lees ook: Opleiden 2025, Interprofessioneel opleiden, Structureel (door)ontwikkelen, Nieuwe thema’s

Actueel: 
NTVG artikel: Opleiden, kan het anders? Een schets van de nieuwe opleidingscultuur voor medisch specialisten
Schets overkoepelende opleidingenstructuur
Wat gebeurt er nog meer op dit deelproject? 
Contourennota beroepsprofiel medisch specialisten

Plan van aanpak

Opleiden 2025 heeft als doel een advies uit te brengen over de overkoepelende structuur voor alle 30 medische vervolgopleidingen. Wat hebben ze gemeen en wat kan er gezamenlijk in de praktijk worden vormgegeven? Er is een contourennota voor beroepsprofiel medisch specialist geschreven waarin de aanleidingen voor meer gemeenschappelijkheid in de opleiding op een rij zijn gezet. Deze contourennota vormt de basis voor het nog uit te brengen advies.

Lees meer over de werkwijze van dit deelproject

Wie

Het deelproject Opleidingsstructuur kent een werkgroep met enthousiaste en ambitieuze aanjagers. Bekijk het overzicht van de werkgroepleden.

Voorzitter en deelprojectleider

Voor meer informatie of met vragen over dit deelproject kunt u contact opnemen met Angelique van Bijsterveld, a.vanbijsterveld@demedischspecialist.nl.

Bekijk ook