‘Interprofessioneel opleiden een speerpunt in elke geneeskundige opleiding’ 

‘Als we samen willen streven naar de juiste zorg op de juiste plek is het essentieel dat we van elkaar weten wat we doen’, zegt Roger Damoiseaux. Hij probeert al jaren een lans te breken voor meer samenwerking tussen specialismen. Eerst als huisarts en opleider, nu als hoogleraar Huisartsgeneeskunde in het UMC Utrecht, lid van het College Geneeskundige Specialismen (CGS) en binnen Opleiden 2025.

‘Tijdens de opleiding moeten we sterk inzetten op kennismaking en samenwerking tussen zorgprofessionals. Eenvoudig is dat nu niet: de curricula van alle medische vervolgopleidingen zitten zó vol, er past niets meer bij. Dat hoeft ook niet. We moeten anders gaan kijken. Keuzes durven maken. Niet blijven stapelen, maar er ook iets uithalen. Ik denk dat we nog in het stramien denken dat je na je vervolgopleiding in jouw vakgebied zo’n beetje alles moet kunnen en weten. Dat is niet realistisch en in mijn ogen ook niet nodig. Door ambities wat bij te stellen ontstaat er ruimte voor interprofessioneel opleiden.

Eyeopener

Je zou er bijvoorbeeld over kunnen denken om modules over communicatie met patiënten en collega’s van verschillende specialismen gezamenlijk te volgen. Dat gebeurt al op meerdere plaatsen, onder andere in ons ziekenhuis, en dat wordt door alle deelnemende aios erg gewaardeerd. Wat ook goed kan werken zijn gezamenlijke opleidingsmiddagen over een bepaald thema. Zo hadden we in onze regio onlangs een themamiddag over huilbaby’s voor kinderartsen, huisartsen en jeugdartsen in opleiding. Jeugdartsen bleken het meeste te weten van huilbaby’s. Ik denk dat dat wel een eyeopener was voor de andere artsen. Het is mooi als we voor dit soort gezamenlijke momenten structuren vinden, zodat het niet bij één module of één middag blijft.

Roger

Inzicht in elkaars werk

Elkaar leren kennen, weten wat de ander doet en begrip krijgen voor elkaars (on)mogelijkheden. Daar draait het om bij interprofessioneel opleiden. Het is voor medisch specialisten goed om te zien dat je als collega in de eerste lijn een breed palet van patiënten bedient met zeer uiteenlopende symptomen. Je doet je uiterste best om waar nodig voor te sorteren op een adequate verwijzing, zodat je patiënt op de juiste plaats in het ziekenhuis terechtkomt en snel geholpen kan worden. Voor huisartsen is het natuurlijk net zo belangrijk om inzicht te hebben in het werk van medisch specialisten en globaal te weten wat er aan zorg in het ziekenhuis en daarbuiten mogelijk is. Bijvoorbeeld voor patiënten met pijnklachten of mensen in hun laatste levensfase. De ontwikkelingen gaan zo snel, dat kun je als huisarts niet bijhouden. Ook daarom is onderling contact tussen huisartsen, medisch specialisten en andere zorgprofessionals enorm belangrijk.

Dwarsverbanden leggen

Binnen Opleiden 2025 denk ik graag mee over de ontwikkeling van de medische vervolgopleidingen: hoe kunnen we dwarsverbanden leggen tussen de opleidingen? Welke opleidingsstructuur is ervoor nodig om samenwerking tussen specialismen te bevorderen en te borgen? Ik ben blij dat de Federatie Medisch Specialisten interprofessioneel opleiden een boost wil geven, als belangrijk instrument voor de juiste zorg op de juiste plek. En dat bij deze cruciale verbetering van de zorg ook de specialismen buiten het ziekenhuis worden betrokken. Samen bereiken we meer.’

Bekijk ook