Contourennota beroepsprofiel medisch specialist

Waartoe moet de toekomstige medisch specialist worden opgeleid? Dat is niet altijd duidelijk. Actuele thema’s en maatschappelijke ontwikkelingen zijn van invloed op het vak van de specialist, maar een algemeen beroepsprofiel voor ‘een toekomstige medisch specialist’ is er niet. Om jonge specialisten beter voor te bereiden op de veranderingen in het zorglandschap, moet de opleiding nu al voorbereiden op het beroep van de toekomst.

Vanuit die gedachte schreef de werkgroep Opleidingsstructuur van het project Opleiden 2025 aan de contourennota beroepsprofiel medisch specialist, als stip op de horizon voor verandering in de medisch-specialistische vervolgopleidingen. De contourennota biedt inzicht in de ontwikkelingen in de zorg, rol en omgeving van de medisch specialist. Daarnaast biedt de nota handvatten voor opleider, aios en wetenschappelijke verenigingen voor het doorontwikkelen van iedere medisch-specialistische vervolgopleiding. Deze contourennota werd op 15 februari jongstleden gepresenteerd tijdens het Opleiden 2025 webinar ‘Opleiden, het kan anders’


Download de contourennota beroepsprofiel medisch specialist of de samenvatting van de contourennota.