Ruimte voor netwerkzorg in de opleiding

De Federatie Medisch Specialisten start samen met de wetenschappelijke verenigingen het project Ruimte voor opleiden om via de medisch-specialistische vervolgopleidingen bij te dragen aan netwerkzorg. Dit project richt zich de komende vier jaar op het ontwikkelen van leerdoelen voor alle vervolgopleidingen vanuit de gedachte dat iedere opleiding begint met een brede basis met behoud van specialistische expertise gedurende de opleiding. Daarnaast is het de bedoeling dat aios ook praktische ervaring gaan opdoen met netwerkzorg door samen te werken met diverse andere specialisten en zorgprofessionals. Het project Ruimte voor opleiden vloeit voort uit het advies Opleidingenstructuur medisch-specialistische vervolgopleidingen en afspraken in het IZA over de doorontwikkeling van de opleiding. 

Voor effectieve netwerkzorg is het van belang dat de samenwerking van alle betrokken zorgprofessionals van zowel binnen als buiten het ziekenhuis optimaal verloopt. Met het project Ruimte voor opleiden zetten wetenschappelijke verenigingen weer een stap naar een hechtere samenwerking en gezamenlijk opleiden op overlappende kennisgebieden van hun specialismen. Daarnaast wordt het samen verzorgen van onderwijs op vakoverstijgende thema’s en netwerkvaardigheden verder ontwikkeld. Het aanbieden van onderwijs via de digitale leeromgeving (DLO) kan daarbij een vliegwiel zijn. In de DLO zijn achttien wetenschappelijke verenigingen vertegenwoordigd en nu al ruim 6.500 aios en opleiders actief. 

‘Door in te zetten op meer samen op te leiden in vakkennis en vakoverstijgende- en netwerkvaardigheden willen we een aantrekkelijke opleiding voor de nieuwe generatie medisch specialisten neerzetten. Flexibeler en toegankelijker’, zegt Winnifred van Lankeren bestuurslid van de Federatie. ‘Het doel is artsen op te leiden die breed inzetbaar zijn en blijven, waarbij er voldoende ruimte blijft voor verdieping in vakkennis en -vaardigheden die het beroep van medisch specialist zo waardevol en aantrekkelijk maken.’

De projectvoorzitters van het project Ruimte voor opleiden zijn opleider en chirurg Bas Verhoeven uit het Radboudumc in Nijmegen en internist Anja van Gucht uit het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. 

Als je betrokken wilt zijn bij meer gezamenlijk opleiden, invullen van diverse vakoverstijgende thema’s in de opleiding en/of het ontwikkelen van aantrekkelijk onderwijs voor aios, mail ons dan op opleiding@demedischspecialist.nl

Een illustratie van de T-shaped professional