Aanzet voor een overkoepelende opleidingenstructuur geschetst

De werkgroep Opleidingenstructuur van de Federatie Medisch Specialisten heeft binnen het project Opleiden 2025 een vernieuwde opleidingenstructuur geschetst waarin de verbinding tussen de verschillende medisch-specialistische opleidingen wordt versterkt en er meer onderlinge samenhang van generalistische inhoud is. Met deze schets wil de werkgroep handvatten voor discussie bieden om uiteindelijk te komen tot een advies voor een overkoepelende opleidingenstructuur voor alle 30 medische vervolgopleidingen. 
 
Internist Paetrick Netten, voorzitter van de werkgroep opleidingenstructuur: 
‘Deze schets laat de aios-journey zien naar onze stip op de horizon: een specialistische opleiding die de beweging naar netwerkgeneeskunde ondersteunt. We willen graag de reacties op deze schets meenemen in een advies over de opleidingenstructuur voor alle 30 medische vervolgopleidingen. Een structuur die niet alleen toekomstbestendig en werkbaar is, maar ook de bevlogenheid van specialisten in opleiding borgt door in te spelen op een betere balans tussen werk en privé.’ 

Met deze schets die ontwikkeld is binnen het project Opleiden 2025 wil de Federatie antwoord geven op de vraag hoe de medisch-specialistische vervolgopleiding in kan spelen op vereisten zoals flexibiliteit en inzetbaarheid, die onder andere nodig zijn om de beweging naar de juiste zorg op de juiste plek vorm te geven. De kernelementen van de opleiding zoals de beginfase, brede oriëntatie, verdieping en differentiatie worden ondersteund met interprofessionele stages en mogelijkheden voor lijnleren en discipline overstijgend onderwijs (DOO) en zie je terug in de schets. De komende tijd worden praktische vragen over inrichting en organisatie nog verder uitgewerkt, denk aan de financiering en verantwoordelijkheid voor de diverse fasen van de opleiding. 

Reageren? Dat kan via opleiding@demedischspecialist.nl.

Bekijk ook