Hoofdlijnenakkoord

In 2018 is er een nieuw vierjarig Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg afgesproken. De inzet van het akkoord is om de kwaliteit en doelmatigheid in de medisch-specialistische zorg verder te bevorderen en de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg op lange termijn te borgen. De ambitie is om de groei van de uitgaven aan medisch-specialistische zorg af te remmen naar uiteindelijk 0% in 2022.

Het Hoofdlijnenakkoord is het resultaat van de onderhandelingen tussen het ministerie van VWS en de Federatie Medisch Specialisten, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, de Zelfstandige Klinieken Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, Patiëntenfederatie Nederland en Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland. Bekijk hier de output van medisch specialisten van het Hoofdlijnenakkoord.

Het Hoofdlijnenakkoord is het resultaat van de onderhandelingen tussen het ministerie van VWS en de Federatie Medisch Specialisten, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, de Zelfstandige Klinieken Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, Patiëntenfederatie Nederland en Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland. Bekijk hier de output van medisch specialisten van het Hoofdlijnenakkoord.

Afspraken

Ondanks de uitdagingen met betrekking tot de bekostiging van de medisch-specialistische zorg ziet de Federatie ook mogelijkheden:

Om de benodigde focus te richten op de transformatie naar de juiste zorg op de juiste plek zal gedurende de kabinetsperiode Rutte III de vrije keuze voor medisch specialisten om te werken in dienstverband of als vrij beroepsbeoefenaar gehandhaafd blijven en zullen medisch specialisten en gelijkgestelde beroepsbeoefenaren buiten de WNT blijven.