Reactie op Miljoenennota

“We zijn niet verrast door de kabinetsplannen in de Rijksbegroting 2019, maar kijken wel met bezorgdheid naar de uitwerking ervan,” aldus Marcel Daniëls, algemeen voorzitter Federatie Medisch Specialisten. “Dokters ervaren toenemende werk-, regel- en veranderdruk. Ik mis actief beleid om meer ruimte te geven aan de passie op de werkvloer. Alleen dán kunnen we dokters optimaal laten dokteren, verpleegkundigen weer terug krijgen in het ziekenhuis, en patiënten de beste zorg ter wereld geven.”

In de Miljoenennota die vandaag is gepresenteerd zijn de afspraken verwerkt die eerder dit jaar zijn gemaakt in het hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg. De Federatie is blij dat er niet nóg meer nieuw beleid wordt geschetst in de Rijksbegroting, want de opgave waar de medisch-specialistische zorg voor staat is enorm: ondanks een stijgende zorgvraag, stijgende kosten voor geneesmiddelen en een vergrijzende bevolking zien we in 2022 een budgettaire nullijn.

De Federatie is ervan overtuigd dat veranderingen in de zorg alleen tot stand komen door de zorgverleners gemotiveerd te houden. Daniëls: “De realiteit is dat dokters voortdurend van alles moeten en dat van ze verwacht wordt dat zij op korte termijn kunnen voldoen aan alle wensen van politiek, zorgverzekeraar, en toezichthouder zonder daarbij de patiënt uit het oog te verliezen. Hier ligt ook een taak voor de overheid. Je kunt bijvoorbeeld als kabinet de administratielast niet verminderen als je tegelijkertijd niets verandert aan je eigen regelreflex.”

De Federatie Medisch Specialisten vraagt daarom om meer ruimte voor de passie van de zorgverleners op de werkvloer van ziekenhuizen en instellingen. Daniëls: “Alleen door al die artsen en verpleegkundigen een omgeving te bieden waarin zij meer tijd hebben voor de patiënt en daarmee meer voldoening in hun werk komt er energie vrij.”