Bekostiging

De betaalbaarheid van zorg krijgt de laatste jaren veel aandacht omdat de zorgkosten snel stijgen. Medisch specialisten zetten zich in om de zorg betaalbaar te houden, zonder dat dit ten koste gaat van de hoge kwaliteit en toegankelijkheid van zorg.

Het bedrag voor het ‘macrokader medisch-specialistische zorg’ bedraagt zo’n 23 miljard euro en wordt voor 90 procent opgebracht door ‘de burger’ die ziektekostenpremie betaalt en het eigen risico. Daarnaast betaalt de burger aan de zorg mee via de inkomensafhankelijke bijdrage en via de algemene belastingen. De overige 10 procent komt uit de begroting van VWS. Bekijk onze factsheet Feiten en cijfers medisch-specialistische zorg.

Zorginkoop

Met het budgettaire kader kunnen zorgverzekeraars en zorgaanbieders het proces voor de zorginkoop starten: zorgverzekeraars kopen hun zorg vooraf in via contracten met onder andere ziekenhuizen. Ziekenhuizen declareren vervolgens voor de geleverde zorg aan de verzekeraar. Medisch specialisten moeten daarom de geleverde zorg correct registreren. De zorgverzekeraar controleert de facturen en gaat over tot betaling. Bekijk de video 'Betalen van ziekenhuiszorg'.

Het bedrag voor het ‘macrokader medisch-specialistische zorg’ bedraagt zo’n 23 miljard euro en wordt voor 90 procent opgebracht door ‘de burger’ die ziektekostenpremie betaalt en het eigen risico. Daarnaast betaalt de burger aan de zorg mee via de inkomensafhankelijke bijdrage en via de algemene belastingen. De overige 10 procent komt uit de begroting van VWS. Bekijk onze factsheet Feiten en cijfers medisch-specialistische zorg.

Zorginkoop

Met het budgettaire kader kunnen zorgverzekeraars en zorgaanbieders het proces voor de zorginkoop starten: zorgverzekeraars kopen hun zorg vooraf in via contracten met onder andere ziekenhuizen. Ziekenhuizen declareren vervolgens voor de geleverde zorg aan de verzekeraar. Medisch specialisten moeten daarom de geleverde zorg correct registreren. De zorgverzekeraar controleert de facturen en gaat over tot betaling. Bekijk de video 'Betalen van ziekenhuiszorg'.

De zorgverzekeraars hebben dus de rol om zorg in te kopen met een goede verhouding in prijs, kwaliteit en service aan de patiënt. Het proces van zorginkoop heeft grote invloed op het werk van de medisch specialist. De Federatie vindt dan ook dat medisch specialisten actief betrokken moeten zijn bij de zorginkoop en moeten meebeslissen. Medisch specialisten zijn immers degenen die de zorg leveren, en zij willen dat elke patiënt de beste zorg krijgt. Samen met de ziekenhuizen en zorgverzekeraars werkt de Federatie aan het verbeteren van het zorginkoopproces.

Wordt het macrokader medisch-specialistische zorg overschreden, dan kan de overheid ingrijpen door zorgaanbieders achteraf kortingen op te leggen. Binnen de medisch-specialistische zorg is het macrobeheersinstrument (MBI) hiervoor vastgesteld. Een korting opleggen is echter een laatste redmiddel, want het staat haaks op de filosofie van marktwerking.

Hoofdlijnenakkoord

Daarnaast zijn er tussen de overheid, zorgverzekeraars, ziekenhuizen, patiëntenorganisaties, verpleegkundigen en medisch specialisten afspraken gemaakt om kosten van de medisch specialistische zorg te beperken. Met dit ‘hoofdlijnenakkoord’ wordt de groei van de uitgaven aan medisch-specialistische zorg afgeremd naar uiteindelijk 0% in 2022. Mede dankzij de inzet van medisch specialisten neemt de kostenstijging de laatste jaren af. Vergeleken met andere landen zijn de Nederlandse zorgkosten ‘gemiddeld’. Hier staat tegenover dat de kwaliteit van de Nederlandse zorg tot de beste ter wereld behoort.