NZa: Brede belangstelling voor sectoroverstijgende betaaltitel

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) consulteerde ruim 300 zorgprofessionals en beleidsmakers, waaronder de Federatie Medisch Specialisten, over de behoefte aan een gezamenlijke betaaltitel voor verschillende zorgdomeinen en -sectoren. Op basis van deze consultatie heeft de NZa bij het ministerie van VWS aangegeven positief tegenover een sectoroverstijgende betaaltitel te staan. De Federatie is blij met deze ontwikkeling, omdat een gezamenlijke betaaltitel de juiste zorg op de juiste plek vergemakkelijkt.

Namens de wetenschappelijke verenigingen heeft de Federatie bij de NZa aangegeven dat het wenselijk is om heldere, landelijk uniforme registreerbare prestaties te ontwikkelen die over de lijnen heen gaan. Medisch specialisten werken immers steeds meer in netwerken rondom de patiënt samen met zorgverleners uit de eerste, tweede en derde lijn. Een gezamenlijke betaaltitel maakt registratie en declaratie van nieuwe zorginitiatieven mogelijk. Hierdoor wordt het bijvoorbeeld gemakkelijker voor medisch specialisten om samen met huisartsen spreekuur te houden in een huisartsenpraktijk en hoeven patiënten niet onnodig naar het ziekenhuis te komen.

De bekostiging van de juiste zorg op de juiste plek is een belangrijk thema op het online geaccrediteerde Federatiecongres ‘1001 Voorbeelden Juiste zorg op de juiste plek’ op woensdagmiddag 8 september. Zo gaan onder andere de NZa en bestuurder bij het Catharina ziekenhuis Geranne Engwirda met elkaar in gesprek over de vraag of een landelijke betaaltitel dé oplossing is om succesvolle initiatieven voor de juiste zorg op de juiste plek structureel te financieren.

Bekijk het programma

Lees het nieuwsbericht van de NZa