Interview: ‘Beschouw transformaties als een kans’

Het verkleinen van de zorgkloof, dat is het belangrijkste doel van de transformatieplannen van Amphia. Robert Wagenmakers, voorzitter van de raad van bestuur, en Anneke Borst, gynaecoloog en voorzitter van het medisch specialistisch bedrijf, vertellen hoe zij medisch specialisten betrekken bij veranderingen binnen hun organisatie én bij de samenwerking met ketenpartners in de regio. 

‘In West-Brabant hebben we, net als in de rest van Nederland, te maken met een groeiende zorgkloof. Aan de ene kant neemt de vraag naar zorg toe door de dubbele vergrijzing en een toenemend aantal patiënten met multimorbiditeit. Daar komt bij dat technologische ontwikkelingen in de medische zorg steeds meer mogelijk maken. Aan de aanbodkant dreigt een groeiend personeelstekort, een hoge belasting van zorgpersoneel en minder mantelzorgers’, vertelt Wagenmakers. ‘Dit regiobeeld hebben we visueel gemaakt en onder de aandacht gebracht bij al onze zorgprofessionals. We merkten dat het urgentiebesef bij collega’s daardoor groter werd. Mensen zien in dat we actie moeten ondernemen om de zorgkloof te dichten om niet alleen nu, maar ook in de toekomst ons werk goed te kunnen blijven doen en de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden.’ 

Lees het volledige interview